Kleine raadzaal

Kleine Raadzaal

Kleine Raadzaal

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat het oudste raadhuis van Sneek kort voor 1478 werd gebouwd. In een in het oud-Fries gestelde oorkonde van dat jaar is sprake van ruiling van huissteden aan de Marktstraat ‘deer nu dat reedhuus op dy ena steed en dy ora alder nest leyt’.

In 1550 beraadt het Sneker stadsbestuur zich over de bouw van een nieuw stadhuis. De beraadslagingen gaan over de vraag of men bouwen zal ‘opt lang als dit old nu staet, dan of men cruyswerck maeken sal’.

Korte tijd later valt het besluit: ‘dat men tnijen raethuys sal timmeren ende bouwe mit den syd nae den plaets ofte straet streckende ouer den beyde erwen van’t oest opt west ende dat men de raedhuyscamer sal macken daer after an opt olt fundament’.

Die ‘raedhuyscamer’ is de huidige Kleine Raadzaal en het raadhuis kreeg dus een dubbele breedte, want het werd op twee erven gebouwd. Achter het behang van dit vertrek gaan nog de oude muren uit 1550 schuil. Daarmee is de Kleine Raadzaal het oudste deel van het stadhuiscomplex.

Het oude stadhuis van Sneek had slechts één verdieping. De tweede etage is in de jaren 1760-1763 opgetrokken.

Foto © Simon Bleeker