Secretarie

Secretarie

Marktstraat 13

Het stadhuis van Sneek onderging een ingrijpende verandering toen het in 1842 werd uitgebreid met het oostelijke buurpand, Marktstraat 13. Oorspronkelijk was dit een woonhuis, maar in 1819 werd het onder leiding van stadsbouwmeester Auke Bruinsma verbouwd tot gerechtsgebouw.

Nadat het Paleis van Justitie aan Marktstraat 27 tot stand was gekomen liet het gemeentebestuur van Sneek in 1842 Marktstraat 13 inrichten tot gemeentesecretarie, onder leiding van de toenmalige stadsbouwmeester Pieter Jentjes Rollema.

De gevel van dit pand is in de loop der jaren nauwelijks gewijzigd. De ingangspartij van Marktstraat 13 werd in 1982 verfraaid met een gesneden bovenlicht, dat het Fries Scheepvaart Museum aan de gemeente schonk. Marktstraat 13 is een rijksmonument.

Na een reorganisatie van het ambtelijk apparaat is er geen sprake meer van een gemeentesecretarie. Achter de gevel van Marktstraat 13hebben nu mensen van de afdeling financiën en het bureau voorlichting hun werkplek.

Deze tekst is grotendeels ontleend aan het artikel Sneek oud en nieuw (125), geschreven door Sytse ten Hoeve van het Fries Scheepvaart Museum en verschenen in het Sneeker Nieuwsblad van 1 februari 2001.

Foto © Simon Bleeker