Hoogend

Hoogend

Hoogend 2

 

 

 

 

Hans Boelens huis
Op deze plek woonde in de 18de eeuw Hans Boelens, die jaarlijks op 4 januari geld uitdeelde aan de armen. Na zijn dood in 1779 werd de HB fundatie opgericht, naar zijn initialen.
De gevelsteen verwijst naar zowel de oprichting van de HB fundatie als naar de vernieuwing van het pand. Deze vernieuwing vond plaats in 1879 in eclectische bouwstijl naar ontwerp van architect Albert Breunissen Troost.

Hoogend 4

Hoogend 4
Cannegieterhuis
Het pand is in 1887 gebouwd in neoclassicistische stijl naar ontwerp van Albert Breunissen Troost. Opdrachtgever was Francina Pieters Tichelaar uit Makkum, de weduwe van apotheker Hermanus Cannegieter. De eerste steen werd gelegd door hun dochter Tjeerdina Cannegieter.

Hoogend 15

 

 

 

Hoogend 17
In eigendom van Stichting Oud Sneek

Hoogend 17a
In eigendom van Stichting Oud Sneek

Hoogend 19
In eigendom van Stichting Oud Sneek

Hoogend 21

 

 

 

 

 

Langweerder Veerhuis. Rond 1890 omgedoopt in Twents Bierhuis.
In eigendom van Stichting Oud Sneek

Hoogend 24

 

 

 

 

 

Foto’s © Simon Bleeker en gemeente Sneek