Martinikerk

Martinikerk

De Martinikerk aan de Grote Kerkstraat staat op de lijst met rijksmonumenten. De omschrijving staat hieronder.

 

 

 

 

 

Omschrijving
Hervormde Kerk. Driebeukige laatgothische kerk, aanvankelijk opgetrokken tegen een romaanse westpartij, die in 1681 instortte en toen vervangen is door een driezijdige sluiting.
Dak in 1709 vernieuwd; klokkekoepel 1709.
Aan de zuidzijde 16e eeuwse sacristie, met betimmering en plafond 1759; toegankelijk door gotische deur.

Inwendig
Preekstoel 1626.

Klok van 1466 en een van 1543.

Het orgel in de Grote- of Martinikerk te Sneek is gebouwd in de jaren 1710-1711 door de beroemde orgelmaker Arp Schnitger. Het bestond uit 36 stemmen verdeeld over Hoofdwerk, Rugwerk, Borstwerk en Pedaal. Enige belang­rijke orgelbouwers die in de loop der tijden aan het orgel gewerkt hebben, zijn o.a. Christiaan Müller, Lambertus van Dam en Albertus en Willem van Gruisen.

Een rigoreuze ombouw vond plaats in 1897 door de firma van Dam, die onder andere het pijpwerk van Rug- en Borstwerk verwijderde en hiervoor in de plaats een Zwelwerk bouwde achter het Hoofdwerk.

In 1925 werd het tot dan toe gespaard gebleven Schnitgerpedaal vervangen door een nieuw pedaal met pneumatische kegelladen.

Van Arp Schnitger bleven ruim 700 pijpen bewaard.

In 1986-1988 is het orgel gerestaureerd door orgelmakerij Bakker en Timmenga te Leeuwarden.

Hierbij werd het pedaal uit 1925 verwijderd en vervangen door één met mechanische traktuur; voorts werd het in­strument uitgebreid met een Rugwerk in de bestaande kas.