Eierbrug

Eierbrug (1e kuierke februari 2014)

We beginne oans kuier op de eierbrûgge in 1955 at de aanleg fan de nieuwe overklûzing krek klaar is, welke útfoert is deur aannemmer Koen van Mekeren ût Hindeloopen. De kiendes fan de aangrenzende hoek panden hadden de eer om de nieuwe oferklúsing te openen. Foar ut leeuwenburg, de firma H.B.Z. oftewel H. Brenninkmeijer zonen was dit soan Frans Brenninkmeijer, frans het me dúdelijk maakt dat ut woardsje en nyt foar zonen hoart. Foar ut Groatsaan de bekende kledingsaak fan E dijkstra met de slogan “Spijkergoed in Spijkergoed” dy we noch steeds in,e kop hewwe, soan Sipke Dijkstra de ear. En foar ut skaapmarktplein de fanouds touwslagerij en sylmakerij fan Zandstra, dochter Ineke Zandstra. De tamboer Koos Fijlstra maakte un spannende roffel an ut geheel.

Frans Brenninkmeijer, Ineke Zandstra en Sipke Dijkstra

De eierbrûgge is tot op,e dach fan fandaach noch steeds ut plak wer feul Snekers noch efen bij mekaar staan foar un praatsje of efen un krinkje spuie. Eieren wurre dur nyt meer ferhandeld su at dat froecher deen wurdde, wer de brugge ok syn naam aan te danken het.

Ut leeuwenburg met de wip, men wipte de lading fan board deur middel fan un plank, su simpel ist eichenlijk hoe de naam de wip ontstaan is. Dur salle ok fast andere manieren brúkt wese mar dit is de oarsprong fan de naam. En dan staan we anno 2014 te kieken met de walrus foar oâns en dan mutte je us nagaan dat links ut Leeuwenburg, en rechts ut Kroânenburg heette en ut stuk foar de walrus vischmarkt, en later ok Kroânenburg/leeuwenburg wurdde.

Ut Leeuwenburg is noemt naar de stins Leeuwenburg met in ut wapen un staande leeuw, wat we noch steeds siën kenne as skiltdrager in ut Sneeker stadswapen. Disse stins ston wer later ut ouwe PTT-kantoar en Erven Meijer saten. Kroânenburg is noemt naar de stins Kroânenburg met in ut wapen drie kroanen bofen mekaar, dit is de rechter helft fan ut Sneeker stadswapen. Disse stins ston wer nou de Febo staat en ut rechter pand naast de Walrus. Na de oubraak in 1709 fan Kroanenburg kwam de Butterwaag. Op,e hoek, wer nou de Bommel te fynen is sat de bioscoop welke later samenvoegt is met de societeit “de Vriendschap”/Amicitia. En nou in 2014 staan we gewoan op ut leeuwenburg, we drafe en fliëge heen en weer, gauw bij de Xenos naar binnen. Wat nou Albert heijn, Miedema, of de wyde gaper!, allemaal ferleden tiëd. Ik sû sègge at je der weer us langs fliëge staan dan us stil en spui us un krinkje,gaan us op un terraske sitten en nem de omgefing us in je op en waan je in de ferflogen tiëden , tiëden fan hoe ut oait weest is!