Wandelroute Amsterdamse school

Open Monumentendag 2000

Op deze pagina een wandelroute die voert langs bouwwerken in Sneek die kenmerken van de Amsterdamse school vertonen.
De route is samengesteld door de gemeente Sneek ter gelegenheid van Open Monumentendag 2000, waarop de tribune van het sportpark aan de Leeuwarderweg centraal stond. Deze tribune is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school.

1. Tribune Sportpark Leeuwarderweg 
Het sportpark aan de Leeuwarderweg werd in 1927 ontworpen door stadsarchitect Jan de Kok. Het is een rijksmonument en bestaat uit een tribunegebouw met kantine en een toegangspoort met kassa’s.

 

 

 

2. Woningen Kapelstraat

Woningen aan de Kapelstraat.

Huizen aan Kapelstraat 9 – 13 en 15 – 19, ontworpen door de Sneker stadsarchitect Jan de Kok. Het geheel oogt zeer sober. Door geraffineerd toepassen van baksteen is een plastische, sterk horizontaal georiënteerde compositie ontstaan, die heel bijzonder is.

 

3. Woningen Kloosterstraat

Woningen aan de Kloosterstraat.

Woningblok Kloosterstraat 46 t/m 64, gebouwd in een meer expressionistische stijl. Het blok heeft niet de sterke horizontale geleding van bijvoorbeeld de woningen aan de Kapelstraat. De variatie in het metselwerk en de vooruitstekende gevelpartijen geven het geheel een speelse aanblik.

4. Weeshuis Kruizebroederstraat

Klik voor meer over Kruizebroederstraat 2.

In opdracht van de voogden van het Old Burger Weeshuis werd in 1914 het ‘kleine weeshuis’ aan Kruizebroederstraat 2 en 4 gebouwd.

5. Woningen Stationsstraat

Stationsstraat 9 en 11.

Dubbel woonhuis aan Stationsstraat 9 en 11, gebouwd omstreeks 1920 naar een ontwerp van architect Arjen Goodijk. Ook hier is sprake van een zeer expressionistisch ontwerp. Uit de overstekende dakranden blijkt duidelijk dat ook deze architect is geïnspireerd door de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. De dubbele woning staat op de lijst van rijksmonumenten.

6. Hotel Stationsstraat

Hotel Stationsstraat

Een bijzonder hoekpand recht tegenover het NS station aan Stationsstraat 62 en 64. Gebouwd voor en door P.H. Poelmans. Geheel in de traditie van de Amsterdamse school is de hoek met veel dynamiek vormgegeven. Het horizontalisme is geheel doorgewerkt in de gevelplastiek.

7. Woonwinkelpand

Oude Koemarkt 28.

Met veel charme vormgegeven woonwinkelpand aan Oude Koemarkt 28, dat door de gekozen hoekoplossing tevens de Havenstraat accentueert. Het pand is ontworpen door architect A. Hoekstra en dateert uit 1925.

8. Bodehuis/Toiletgebouw

Toiletgebouw.

Het toiletgebouw aan Rienck Bockemakade 4 is als bodehuis ontworpen door stadsarchitect Jan de Kok.

Het dateert uit 1926 en heeft de stijlkenmerken van de Amsterdamse school, waarbij het dominante horizontalisme in het oog springt. Het gebouwtje staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

Bodehuis in de vorm van een schip.

Het bodehuis werd ontworpen met twee afzonderlijke gebouwtjes die door een tuin met elkaar waren verbonden. Zo zag het resultaat er uit als een schip. Dat was heel toepasselijk, want de beide gebouwtjes deden onder andere dienst als kantoor voor de N.V. Groningen-Leeuwarden-Stoombootmaatschappij. Ze werden in 1932 met elkaar verbonden.

9. Winkelwoningen Harinxmakade

Harinxmakade 42 en 43.

In 1927 door architect J.F. Deventer ontworpen winkels met bovenwoningen Harinxmakade 42 en 43.
Hoewel niet van een zuiver voorbeeld van de Amsterdamse school kan worden gesproken, heeft de architect wel de stijlkenmerken toegepast. Sterke horizontale opdeling van de gevel met prachtig vormgegeven erkers op de eerste verdieping. Het geheel omzoomd door een uitkragende dakrand. Dakkapellen met horizontale glasroeden completeren het geheel.

 

10. Trafogebouw Johan Willem Frisostraat

Johan Willem Frisostraat 3.

De gevel van het trafogebouwtje van het Provinciaal Electriciteits Bedrijf (PEB) aan Johan Willem Frisostraat 3, is zeer plastisch vormgeven. Het schilddak heeft een flink overstek en expressionistische ventilatie-uitmondingen.

 

11. Woonblok Willem Lodewijkstraat

Woningen Willem Lodewijkstraat.

Blok eengezinswoningen, vormgegeven in decoratief baksteen. Het woningcomplex dateert uit circa 1925. Geheel in de traditie van de Amsterdamse school, waarbij de driedeling van basement, gevel en bekroning zeer expliciet te onderscheiden is. De horizontaliteit wordt binnen het blok versterkt door de plantenbakken onder de ramen op de eerste verdieping.

 

12. Schippersschool Johan Willem Frisostraat

Johan Willem Frisostraat 63.

In 1933 als schipperschool gebouwd aan Johan Willem Frisostraat 63, naar een ontwerp van architect L. Reinalda. Tegenwoordig in gebruik als wijkgebouw. Zeer fraai vormgegeven geheel binnen de traditie van de Amsterdamse school.

13. Kerk Johan Willem Frisostraat

Johan Willem Frisostraat 57.

Apostolische kerk aan Johan Willem Frisostraat 57, ontworpen door architect H. Bunders uit Hilversum. Gebouwd omstreeks 1930. Invloeden van de Amsterdamse school zijn ook hier waarneembaar. De koperen naald op de nok geeft het geheel een zeer eigenzinnige bekroning.

14. Plein Willem de Zwijgerstraat

Slachthuis Oude Oppenhuizerweg.

Plein, omsloten door gevels van aaneengesloten eengezinshuizen. Het geheel is omstreeks 1930 gebouwd. Door de eenvoud en het gebruik van de stijlkenmerken van de Amsterdamse school is dit geheel meer geworden dan de som der delen.

15. Slachthuis Oude Oppenhuizerweg

Slachthuis Oude Oppenhuizerweg.

Slachthuis, gebouwd omstreeks 1929 naar een ontwerp van de Sneker stadsarchitect Jan de Kok. Het kubistische expressionisme is zeer consequent doorgevoerd. Dit gebouw aan Oude Oppenhuizerweg 49 is architectonisch minstens zo’n interessant ensemble als het sportcomplex aan de Leeuwarderweg.
Het slachthuis staat op de lijst van gemeentelijke monumenten.