Rijksmonument

Rijksmonument

Het sportpark aan de Leeuwarderweg is op 14 september 1999 aangewezen als rijksmonument. Hieronder staat de omschrijving.

Inleiding
Het SPORTPARK aan de Leeuwarderweg,  gebouwd in 1927 naar een ontwerp van de gemeente-architect J. de Kok in de stijl van het Expressionisme, is van meet af aan in gebruik bij de oudste Sneker voetbalvereniging L.S.C. Het complex bestaat uit een TOEGANGSPOORT met kassa’s en een TRIBUNEGEBOUW met kantine. Op het terrein bevinden zich kleedruimtes die vanwege te geringe ouderdom buiten de bescherming van rijkswege vallen.

Omschrijving
De toegangspoort en het volledig in hout uitgevoerde tribunegebouw zijn gebouwd in een expressionistische vormentaal. Met name het houten tribunegebouw, dat met de bouw van nieuwe kleedruimtes in de jaren 80 is ingekort, is een zeldzaamheid en uniek voor Friesland.

Het sportpark dat tegenwoordig volledig omsloten is door de bebouwing, lag vroeger aan de rand van de stad. Het terrein aan de zuidzijde van de Leeuwarderweg wordt als het ware in tweeën gedeeld door het tribunegebouw met in het verlengde de toegangspoort, waarbij de tribune gericht is op de oostzijde van het park. Voorheen lag hier tevens een atletiekbaan, tegenwoordig zijn er alleen nog voetbalvelden.

Waardering
Het Sportpark aan de Leeuwarderweg, met toegangspoort en tribunegebouw, is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:- als bijzondere uiting van een sociaal-cultuurhistorische ontwikkeling;- voor het oeuvre van de architect;- vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling en uitbreiding van de stad;- vanwege de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de samenstellende onderdelen;- vanwege de bouwtechnische en functionele zeldzaamheid.