Old Burger Weeshuis

Old Burger Weeshuis

OBW Boerderij Wigledam

Wie iets vertelt over de landbouw in en om Sneek kan niet om het in 1581 gestichte Old Burger Weeshuis (OBW) heen.

Grootgrondbezit
Hoewel het Weeshuis in de eerste plaats in het leven was geroepen om de wezenzorg te behartigen, was het Weeshuis ook een grootgrondbezitter die verscheidene boerderijen in de omgeving van Sneek in bezit had.
Het beheer werd professioneel gevoerd en de Weesvoogden initieerden experimenten met gewassen, bemesting en gebouwen om de rentabiliteit van de boerenzaten zo groot mogelijk te doen zijn.
Een mooi voorbeeld van zo’n experiment is de boerderij Wigledam aan de Oude Oppenhuizerweg. De boerderij werd naar het “Amerikaansch model” gemaakt en was indertijd (1929) het nieuwste van het nieuwste.
Jeugdherberg
Omdat de landerijen van Wigledam omstreeks 1960 nodig waren voor industrie-uitbreiding werd de boerderij opgeheven en omgebouwd tot jeugdherberg.
Andere nog bestaande boerderijen van het weeshuis zijn De Domp aan de Groenedijk en Pasveer aan de Leeuwarderweg.
Tegenwoordig heeft het weeshuis geen boerderijen meer in bezit. Het OBW verpacht nog wel landerijen van negen boerderijen.