Hartvormige binnenstad

De kenmerkende hartvormige omtrek van het centrum van Sneek ontstond in 1492. In dat jaar werd begonnen met de aanleg van nieuwe grachten rond de stad.  De nieuwste uitbreidingen van Sneek aan de zuid- en de zuidoostkant kwamen toen meteen binnen die nieuwe grachten te liggen. Dat waren de Nieuwstad het woord zegt het al  ten zuiden van het Hoogend en het gebied langs de Oosterdijk en het Kleinzand.

Hierdoor kreeg de stad een hartvorm.

Vanaf 1492 tot de tweede helft van de negentiende eeuw bleef de omvang van de stad beperkt tot die hartvormige oppervlakte. Het inwonertal nam in die vier eeuwen wel toe, evenals het aantal woningen, maar niet de beschikbare woon- en leefruimte. Toen rond 1880 de eerste woningbouw ontstond aan de overzijde van de grachten, was de oude stad bijna tot de laatste hectare volgebouwd. Zelfs veel tuinen achter de grote grachtenhuizen waren volgebouwd met onderkomens voor de groeiende arbeidersbevolking. De omvang van de stad is in de jaren na 1880 uitgegroeid tot een veelvoud van de omvang die de stad in 1492 kreeg.