Huus Wouda

In 1912 liet directeur Yke Wouda an de Koopmansgracht een nieuwe fabriek bouwe. Tegeliek liet hij een huus bouwe an de Harinxmakade, Hij het sien skip, de Najade, al foor de deur leggen. An de fabriek mut nog begonnen wurde. De elektriese brugge is er ok nog niet. Het was gewoante dat directeuren bij hun fabriek woanden, dat het sal wel even een tegenfaller weest hewwe dat die brug tien jaar op sich wachte liet. Pas in 1922 was het su fer.
Foto Fries Scheepvaart Museum.