Wederopbouw – met een klein fersierinkje

Het is 10 januari 1955 as burgemeester Ludolf Rasterhoff in de Grote Raadzaal fan het stadhuus fan Sneek foor de gemeenteraad sien nieuwjaarstoespraak uutspreekt. Su as elk jaar ging het foor een belangriek deel over de woningnood. Tien jaar na de Tweede Wereldoorlog was de situatie eerder slechter dan beter wurden. Rasterhoff bruukte het woord “benard”.

De gemeente trok er hard genoeg an om het probleem op te lossen. Der waren dik duuzend nieuwe huuzen bouwd of in foorbereiding. Foor het overgroate deel waren dat woaningen die deur de gemeente bouwd waren en wêr al een kleine negen miljoen gulden instoken was.

Toch steeg het aantal woaningsoekenden alleen maar. Begin 1955 waren het er 748, meer dan ooit. Rasterhoff: “Dit baart het college van burgemeester en wethouders in ernstige mate zorg, des te meer omdat vele gezinnen nog gehuisvest zijn op een wijze, die op geen enkele manier de toets der critiek kan doorstaan. In veel gevallen kan niet meer van een menswaardig verblijf worden gesproken”.

Nassau Dillenburgstraat. Gau bouwd en na de “benaderde situatie” foor felen “een paleiske”.

Manieren wêrop probeerd werd de woaningnoad op te lossen waren: snel bouwe en sufeul mogelijk met in het foor klaarmaakte elementen. In Tuindorp werden su 85 woaningen bouwd. Dêrbij werd – bij gebrek an geld en beter– slecht materiaal bruukt. In de eerste de beste winter, 1952-’53 bogen na een sneeuwstorm de daken deur. Het werd wel weer ferholpen, maar het geeft wel an dat goed materiaal skaars was. De huzen waren ok eenvoudig fan model en der was geen fersierinkje an te ontdekken.

Worp Tjaardastraat. Met versiering in het metselwerk.

Wat materiaal betreft en fooral de oplossingen die architecten bedachten om van bijna niks toch wat leuks te maken, kwam er wat licht in de duisternis.

Bijvoorbeeld:
-In de Worp Tjaardastraat kregen huzen een wat andere dakvorm en een versiering in het metselwerk fan de sijmuren.
-De flats an de Kielstraat kregen biesondere portieken en betonnen “kezienen”.
-Bij de flats an de Berkenlaan konden der blokjes met andere kleur stenen fanaf.
-An de Barrewier kregen de flats wat anders-dan-normale ruutsjes.
-In de Larkstraat werden de trappenhuzen an de butenkant bouwd.
-An de Zwettekade kregen de huzen aparte balkontsjes.

Aparte 3×3 ruuten an Barrewier.
Foto: Argief gemeente Sneek.

Hoe simpel ok, foor meensen die jaren bovenopelkaar woand hadden in krotten, vaak met groate gesinnen of met inwoanende trouwde kienders, waren het paleizen, al suu het al met al nog wel tot 1970 dure foor het tekort an huzen oplost was.

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook