Veen in steen

Haast anderhalve eeuw, van 1815 tot 1952, sat in Leeuwenburg 13 “Veen bij de Waag”. Dat was een begrip in Sneek.

Het begon as een saak in koloniale waren, die stichten werd deur Antonie Veen (1792-1892). Later kwamen der nog een fabriek met een koffiebranderij bij, een tabakskerverij, bakkerijgrondstoffen en een chocoladefabriek.

Toen de saak in 1952 ferkocht werd, ging de infentaris naar het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem. Wij waren van plan der es heen te gaan om die infentaris te bekieken en te fotograferen en derom mailde ik eerst even met dat museum om te fragen wer we dan presies weze moesten. Bijna meteen kreeg ik antwoord terug (top!).

Helaas staat die infentaris in de opslag en is die niet te sien. Een deel fan de infentaris skient bij een braan in het Openlucht Museum ok ferloren gaan te wezen.


Gelukkig het het Fries Scheepvaart Museum foto’s in de kolleksie, wêrop je sien kenne hoe ’t de winkel der uutsag. Prachtige foto’s binne het. Op een fan de foto’s sien je dat as de winkel sluten was, de fietsen foor het gemak maar even een plakje achter de toonbank kregen.

De saken fan Antonie Veen aan Leeuwenburg 13 gingen su goed dat hij in 1841 een heel nieuw pand bouwe liet. Dat is het pand dat der nou nog steeds staat. Het is een ontwerp fan stadsbouwmeester Pieter Jentjes Rollema, die ok het kantongerecht dêr flak bij ontworpen het. Sien soan Hen­drik Veen (1821-1897) mocht toen de eerste steen lêgge. Die steen sit der nou nog. Links onderin de gevel. Het is een gewoane metselsteen, hij falt hast niet op. In de steen staat graveerd “HVAZ 18 5/12 41″, wat staat foor “Hendrik Veen A zoon, 12 mei 1841”.

In 1901 werd de cacao- en chocoladefabriek achter de winkel fernieuwd. Bij die gelegenheid mocht de meesterknecht Arnoldus Kramers, die meer dan vijftig jaar in dienst weest was, aan de kant fan de Grote Kerkstraat een eerste steen lêgge. Die steen is nou te besien in het Fries Scheepvaart Museum.

Der staat een prachtig gedicht op:
De meesterknecht der firma Veen.
Heeft hier gelegd den eersten steen.
Meer dan een halve eeuw stond hij
Met trouw en kunde haar ter zij:
En nog bereidt hij vroeg en laat
De Veens cacao en chocolaad.
Arnoldus Kramers is de man
Van wien men dit getuigen kan
5 juni 1900.

Toen de familie Veen in 1952 de saak ferkocht kwam Troelstra in het pand. Dat werd ok weer een begrip in Sneek.

Lees dit ferhaal en de reacties op Facebook