Tehuis voor Maaiers en Hooiers

Naar aanleiding fan mien stukje over Nieuw Frittemahof mailde Jan Tolsma mie een foto fan dit gebouw. De achterkant fan de kaart is in dit gefal nog interessanter dan de foorkant.

Op 15 juni 1931 stuurde de hannekemaaier Wiert Abbas een ansichtkaart van Nieuw Frittemahof naar een adres in Bellingwolde. Hannekemaaiers waren seizoenarbeiders die tiedelijk bij landbouwers in Friesland werkten as der oogsten wurde moest. Foor 1870 kwamen de meeste hannekemaaiers uut Duutslaan, maar dêrna nam het aandeel Nederlanners steeds meer toe. Om 1930 hene kwamen der een soad uut Groaningen. Waarskienlijk was het adres in Bellingwolde dus het tuusfront fan de afsender.

Op de linkerhelft fan de achterkant staat een stempel met de afkorting N.C.G.O.V. Dat stond foor Nationale Christelijke Geheel Onthouders Vereniging. Disse organisatie boad de hannekemaaiers op zondagmiddagen in een “Tehuis voor Maaiers en Hooiers” onderdak, geselligheid, ontspanning en fast ok wel een stichtelijk woord. En géén drank, natuurlijk. De N.C.G.O.V. sorgde der ok foor dat de “gastarbeiders” post en geld naar huus sture konden. De belangstelling foor disse middagen was groat en werd steeds groater.

In Sneek begon de N.C.O.G.V. in 1907 het Vergaderlokaal aan Waterpoortsgracht 10, het latere kerkje van de Vergadering der Gelovigen.  In 1928 was de toeloop su groat, dat de saak ferplaatst werd naar Amicitia. “De betrokken kwamen in zulk een getale naar het recreatiepunt, dat onder de Waag soms 400 tot 600 fietsen waren gestald”.

Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum werd “op de drukst bezorgde Zondagen aan de 600 aanwezigen bij wijze van feestgave een extra pakje tabak verstrekt”.

Lees dit ferhaal en de reacties op Facebook