Kruizebroederstraat

Hier sien we de Kruizebroederstraat in. Disse foto is maakt in 1903. Had-ie een twintig jaar eerder maakt weest, dan hadden die meensen die nou midden op de weg staan, op de Posjesbrug staan.
Foto: Argief gemeente Sneek.