’t Posje en de Posjesbrug

Hadden jim ooit hoord fan ’t Posje in Sneek? Of van de Posjesbrug? Ik niet. Omdat ik de naam ’t Posje su nou en dan tegenkwam wuu ik wel es wete wêr dat Posje weest was. Een speurtocht leverde op dat der ok een Posjesbrug weest het en uuteindelijk bin ik der ok achterkomen wer die lag.

Een uutsnede uut de stadsplattegrond fan Sneek, maakt deur Ioan Blaeu en ferskenen in 1652.
De Posjesbrug was er toen al. Hij staat in de rooie sirkel.

De Posjesbrug lag in de Kruizebroederstraat. Hij lag over de Neltjeshaven, dêr wêr die de straat “oversteekt” naar de Verlengde Neltjeshaven. De brug is ferdwenen toen de Neltjeshaven in 1886 dempt werd.

Het Posje betekent het “brugje”. Het woord Post wurdt in andere plaatsen ok wel bruukt foor brug. Bolsward bijfoorbeeld, staat derom bekend dat de bruggen dêr post noemd wurde. Eigenlijk is de benaming Posjesbrug dus dubbelop.

De omgeving van de Posjesbrug werd het Posje noemd, naar het brugje.

Dêr hoorde bijfoorbeeld een gedeelte fan de Wijde Noorderhorne bij. In 1759 staat in de Leeuwarder Courant dat je de wagenmakerij fan Hartman Radersma hure kenne “staande aan de Wyde Noordthorn bij ’t Posje”.

Een foto uut 1949 van de Verlengde Gedempte Neltjeshaven, met sicht op de Kruizebroederstraat, het plek wêr de Posjesbrug leid het.
At je fan de Kruizebroederstraat deur de Verlengde Gedempte Neltjeshaven lope, loop je omhoog. In het bestek fan het dempen fan de Neltjeshaven is dat fastleid. Over de hoogte fan het grondwerk en de bestrating wurdt seid dat “de bestrating der haven bij de te sloopen Posjesbrug, geleidelijk oploopt, teneinde een goede aansluiting te krijgen met de Kruizebroederstraat”.
De foto is maakt deur Obbema en komt uut de kolleksie fan het Fries Scheepvaart Museum.

Selfs een stukje bolwerk op het plek fan de Prins Hendrikkade werd der bijrekend. In 1804 besluut het gemeentebestuur de stadsmuren “van het bolwerk bij het Posje” te herstellen.

Hier sien we de Kruizebroederstraat in. Disse foto is maakt in 1903. Had-ie een twintig jaar eerder maakt weest, dan hadden die meensen die nou midden op de weg staan, op de Posjesbrug staan.
Foto: Argief gemeente Sneek.

In het Verslag van de Toestand der gemeente van 1866 staat dat de gemeente onder ander drie woaningen in de Kruizebroederstraat in besit het, die bij het Posje staan. Die woaningen waren sogenaamde armenwoaningen, die stonden op het plek wêr in 1914 het weeshuus bouwd werd (het latere pliesieburo).

Op de plattegrond \ uut 1652 ken je goed sien wêr het Postje lag. In 1652 lag die brug der dus al, in 1886 is-ie futhaald. Eeuwenlang het-ie der weest en nou is het een compleet fergeten brug.

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook