Sneek de enige stad met een rijksweg der deurheen

In 1940 was de aanleg fan Rijksweg 43 al een aardig eindsje forderd. Je konden er al overheen riede fan de Afsluitdijk naar Bolsward en fan Sneek naar Joure. In 1947 suu nog het stuk Bolsward – Sneek in gebruuk nomen wurde.

Maar hoe sat het dan met de route deur Sneek. Toen in het begin fan de dertiger jaren besloaten werd dat der een fatsoenlijke ferbiening fan de Afsluitdijk naar Sneek en Heerenveen komme moest, was het de bedoeling dat er een rondweg om Sneek heen aanleid wurde suu.

Het uutbreidingsplan dat gemeentearchitect Jan de Kok tekende. In 1926 werd het presenteard.
Het was dudelijk een uutbreidingsplan dat paste in de opfattingen fan die tied over hoe een stad sich ontwikkele moest, maar dêrom was het nog niet slecht. De straten kregen een gebogen form, met plantsoenen. De wieken werden onderling ferbonden met bruggen en… om de héle stad kwam een rondweg. An de suudkant was selfs een ferbiening over water projekteard. Een foorloper fan de Boategoat?

De gemeente-architect van Sneek, Jan de Kok, was er in sien Uitbreidingsplan fan 1926 al op fooruitlopen. Met fooruutsiende blik – in 1926 werd het laatste gat fan de Afsluitdijk sloaten – had hij al fast maar een sudelijke rondweg intekend (afbeelding 1).

Het plan fan de Kok werd echter niet uutfoerd. Foordat an de aanleg bij Sneek begonnen wurde kon, brak er een krisis uut, moest er besunigd wurde en skrapte het Rijk de rondweg om Sneek. Hoewel het idee fan een Rijksweg was dat-ie buuten de bebouwde kom lope moest, suu Sneek de enige stad aan Rijksweg 43 wurde – fan de Afsluitdijk tot an Groningen – werfan het tracé dwars deur de stad liep. Dat duurde tot 1975, toen de Zuidelijke Rondweg opend werd.

At je niet om de stad heen kanne, mut je der deurheen. Dat betekende dat de op route Bolswarderweg, Parkstraat, Prins Hendrikkade, Jousterkade allerlei aanpassingen maakt wurde moesten. Sneek het in de jaren 1935-1941 behoorlijk over de kop leid.

Een greep uut de maatregelen:
– de Noorderpoortsbrug werd ferfangen deur een overkluizing;
– op de Prins Hendrikkade werd de trambaan ferleid;
– de beweegbare brug over het eind fan het Kleinzand werd ferfangen deur een vaste brug;
– de walmuur langs de Jousterkade, die overigens toch al slecht was, moest fernieuwd wurde;
– an de Jousterkade werd het kappershuus fan Jillings (naast Dijkstra schoenen an het Kleinzand) afbroken, om meer ruumte te maken;
– de Oppenhuizerbrug werd fernieuwd.

Druk ferkeer op de Prins Hendrikkade.

In 1968 werd er een fotoreportage maakt die antoane moest dat de situatie in de stad onhoudbaar wurden was. Een fan die foto’s staat hierboven.

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook