Piet Bakkerschool

De eerste Piet Bakkerschool werd in 1950 bouwd  aan de Harinxmakade. Hij kwam te staan in wat op een na de laatste onbebouwde tuun achter de panden langs de Singel was. De laatste tuun aan de Harinxmakade die bebouwd werd, was die naast de fabriek fan Pijttersen, achter het huus van Yke Wouda, wêr in 1980-’81 een nieuw appartementengebouw kwam te staan.

de tuun fan Singel 32, wêrin de Piet Bakkerschool bouwd wurde suu, is nog onbebouwd. (Argief gemeente Sneek).

De Piet Bakkerschool werd opend as een “drieklassige school voor imbecillen” (Sneeker Nieuwsblad 12 desember 1950).  “Met deze school is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Reeds lang werd namelijk de behoefte gevoeld het onderwijs aan kinderen die het onderwijs aan de lagere school niet kunnen volgen, de z.g. debielen, en aan die welke weinig kunnen leren, de z.g. imbecillen, te splitsen”.

De “lang gekoesterde wens” was een afsplitsing van de Koningin Emmaschool aan Rienck Bockemakade 2 (later Jeugdhaven, Espel en nou Nelleke Mulder Image & Styling). Disse skoal was in in 1938 opend as school foor Christelijk Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO). Het was de eerste in sien soart in Friesland.

Foor kienders die buten Sneek woanden, was het lastig elke dag naar de Koningin Emmakoal te reizen, dêrom werd in 1942 aan Singel 32 een internaat opend. En wat was er dan niet logieser, om – toen de Piet Bakkerschool noadig werd – disse in de tuun fan het Zwaluwnest te bouwen.

De skoal werd noemd naar Pieter W. Bakker. Bakker, in 1943 al overleden, was hoofd weest fan de Rehoboth Mulo aan het Oud Kerkhof, en had hem het fuur uut de sloffen lopen om in sien tien de Koningin Emmaschool met op te richten.

Het Zwaluwnest was op een gegeven moment su ferouderd en werd ok feul te klein, dat het in 1969-’70 verplaatst werd naar nieuwbouw aan het Plevierenpad. De Piet Bakkerschool folgde in 1972.

Nadat de skoal fertrokken was, hewwe der ferskillende instellingen in het gebouw sitten, onder andere de Loopplank. In 2015 het de PKN (Protestantse Kerken Nederland) het gebouw ferkocht. Het is nou in gebruuk as woanhuus.

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook