Parkwachterswoaning Wilhelminapark

De parkwachterswoaning fan het Wilhelminapark is in 1898 tegeliek bouwd met de aanleg fan het park. Het was een ontwerp fan de Sneker architect Albert Breunissen Troost, die sich ok enorm inspannen had om het park mogelijk te maken.


Het huus was 120 jaar leden feul kleiner as nou. Het is een paar keer ferbouwd en uutbreiden. Over het algemeen was iedereen wel tefreden over het ontwerp, behalve de fereniging Floralia, die graag sufeul mogelijk mooi groen in de stad sag. Floralia was teleursteld, omdat sij nooit bij de plannen betrokken weest was. Was dat wel gebeurd “dan soude er nooit zulk een leelijke parkwoning en op die plek verrezen zijn”.


In 1906 werd een plantenkas an de siedkant fan de woaning bouwd. Hier overwinterden de potten met agaven. De kas werd warmhouden met brandstof die opslagen was in een kelder onder de parkwachterswoaning. Die kas warmhouwe was niet echt een leuke hobbie, want de parkwachter moest ok ’s nachts – in de winter dus – sien bed uut om nieuwe koalen in ‘e kachel te gooien.

In 1961 was de kas behoorlijk in ferfal. Hij werd selfs bruukt as werkplaats en fietsenstalling. Hij is dêrom afbroken en de planten ferkasten (hahaha) naar de gemeentelijke kas die toen achte Stationsstraat 4 stond.

In de jaren dertig fan de forige eeuw werd een ferbouwing noadsakelijk. Het was fochtig en feul te klein. De kosten fan de ferbouwing waren su hoog dat er selfs even over dacht is om een heel nieuw huus te bouwen. Architect Arjen Goodijk ontwierp een prachtig huuske, maar dat pakte feul te duur uut. “Er was geen sprake fan een doorsnee arbeiderswoaning, maar fan een klein landhuisje”. De parkwachter suu dat noait betale kenne. Uuteindelijk werd er dus toch ferbouwd. De kap fan de woaning is toen ferhoogd.


Op het dak fan de parkwachterswoaning staat een  kleine klokkenstoeltsje met een bel derin. In de tied dat er nog een hek om het park stond, moest de parkwachter die luide, sudat besoekers wete suden dat het tied was om op te stappen. De bel is in de Tweede Wereldoorlog ferdwenen. Tegen 1998, toen het park 100 jaar bestond, is een nieuwe bel plaatst.

De zwarte glazen gedenkplaat in de achtergevel is in 1905 plaatst. Het was een geskenk fan de Sneker glasfabrikant Martinus Josephus Houwink. Tussen sierlijk Jugendstildecoraties staat op die plaat in gouden letters een tekst die herinnert an de totstandkoming fan het park en het “ten zeerste in de zorg van het publiek” aanbefeelt.

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook