Niet de Wip maar de Singel werd dempt

In 1929 is het stuk Singel tussen het Kleinzand en de Hooiblokstraat dempt. De eerste plannen werden al in 1911 maakt. Het rare is dat die eerste plannen over het dempen fan de Wip gingen.

In de jaren 1883-1885 waren de Pollen en de Poortezijlen al dempt en de Neltjeshaven achter het stadhuus overkluisd. In 1911 leek de Wip aan de beurt te wezen. De Sneker Kamer fan Koophandel (die hadden we toen nog) wilde ruume wegen in de stad. De stinkende, smalle Wip suu foor de handel niet meer belang weze, maar wel een gefaar foor de folksgesondheid forme. Het gemeentebestuur stemde hier met in en wuu selfs ook nog de Suupmarkt overkluize.

Ook deur de Eerste Wereldoorlog raakten de plannen foor de Wip en de Suupmarkt in het slop. Na de oorlog kwamen de plannen nog wel een paar keer op tafel, maar omdat er geen geld en geen materiaal was om se uut te foeren, bleef het er bij. Pas in 1922 werd er weer serieus over nadacht. En dat hewwe se weten in Sneek.

De Singel sien fanaf de Gedempte Poortezijlen, foordat hij dempt was.

De plannen die de gemeente op dat moment in het hoofd had waren: Wip dempe en de Suupmarkt en de Singel tot de Hooiblokstraat overkluize. De raad ging hier met akkoord met tien tegen vijf stemmen. Aan disse stemverhouding ken je al sien dat der in Sneek heel ferskillend over de plannen dacht werd. Het ging tussen de belangen fan ferkeer (handel) en stadsskoan.

Een blik op de werksaamheden rond het overkluizen fan de Singel. De fotograaf staat op de Singel en richt de lens richting Gedempte Poortezijlen en Gedempte Pol. Het pand links, met de sonwering uut, is dat fan Groenhout.

Ook buuten Sneek waren er bezwaren. Selfs Henri Polak uut Amsterdam, lid fan de Eerste Kamer foor de SDAP en een fan de oprichters fan die partij, liet fan sich hore:
“In Sneek dreig ook weer een grachtje gedempt te worden ter wille van het verkeer. Spreker (Henri Polak) is eens in een koffiehuisje in de buurt van dit grachtje gaan zitten. Nou, Het verkeer in Sneek is te belachelijk om er over te praten. Maar het schijnt wel dat onze stedelijke autoriteiten meenen, dat straten in de stad een verzameling auto-renbanen moeten worden! Het is krankzinnig.

De plannen hewwe dêrna nog ferskillende keren in de raad weest. Se werden aanpast, uutsteld en weer aanpast. Op aandrang fan het Rijk werd de medewerking inroepen fan een spesjalist op het gebied fan “stedebouwkundige verzorging der te dempen gedeelten”, en wel A.P. Smits uut Aerdenhout. Dêr werd het allemaal niet goedkoper fan.

Het werk is klaar! De Singel is overkluisd en je kenne der overheen lope en riede. Aan het eind fan het overkluisde deel, ter hoogte fan de Hooiblokstraat, kwam een mooie bank met een perkje der foor.

In 1926 werd er nieuw besluut nomen deur de raad, dat uuteindelijk niet eens sufeul ferskilde fan het foarige: dempen Wip, overkluize Grootzand bij Leeuwenburg, ferbetere Suupmarkt bij Kleinzand en overkluize Singel tot Hooiblokstraat. Fanwege A.P. Smits uut Aerdenhout kon Monumentenzorg er met instemme, maar Gedeputeerde Staten fonden het allemaal te duur wurden. Het overkluizen fan de Singel was eerst wel genoeg en de rest suu dan later wel kenne.

De gemeente kwam in ferhef tegen het bezwaar fan GS en het de saak tot de Raad van State uutfochten. Sonder gewenst resultaat. De Kroon was het eens met GS. En toen moesten er wéér nieuwe plannen maakt wurde. Uuteindelijk het gemeentearsjitect Jan de Kok een plan maakt foor ferbetering fan de Suupmarkt en overkluizing fan de Singel. De Wip ontsprong de dans.

Lees hier het ferhaal met de reacties op de Facebook