Marktstraat 1

Op het plek fan het nieuwe Bestuurshuis an Marktstraat 1, dat in 2018 in gebruuk nomen is,  het tot 1864 een middeleeuws gebouw staan. Het is te sien op ouwe fogelfluchtkaarten, bijfoorbeeld die uut 1652 fan Joan Blaeu.

In de sirkel sien je het gebouw wêr het om gaat. Het is de “ambtswoaning” fan de commandeur fan het Johannieter kloaster, dat stond wêr nou de Algemene Begraafplaats is. Op de tekening sien je dat het gebouw uut drie delen bestaat – het is dus een groat complex – en ok dat er richting Kerkgracht een enorme bijhoort.

Toen Friesland tiedens de Tachtigjarige oorlog, in 1580 in één klap fan rooms-katholiek protestants werd, werd het in beslag nomen deur het stadsbestuur van Sneek, die het bruukt sal hewwe foor algemene doelen. Net su as het Kruizebroederklooster an de Kruizebroederstraat een weeshuus werd.

Aan de negentiende eeuw is het gebouw in particulier besit. In 1855 kope de susters Titia en Itia Henriëtte Fockens het. Sij beginne der een skoal in die de basis wurde sú fan het protestants christelijk onderwies in Sneek. In 1857 wurdt in de tuun achter hun huus de Eben Haëzerskoal bouwd.

De susters ferkope de skoal in 1862 an het bestuur fan het christelijk onderwijs en hun huus an de gemeente Wymbritseradiel. Die laat het middeleeuwse gebouw slope en een nieuw gemeentehuus bouwe naar ontwerp fan architect Albert Breunissen Troost.

Op de ouwe foto fan het gemeentehuus fan Wymbrits staat links, tegen het gemeentehuus an, een klein gebouwtsje. Dat is een telegraafkantoor dat de gemeente Sneek dêr in 1856 bouwe liet. Wymbrits had in 1935 meer ruumte noadig, het het toen fan Sneek kocht en er een hoger pand neersetten.

Lees dit ferhaal en de reacties op Facebook