Langs de Franekervaart

Disse kear es een ferhaaltsje over het begin fan de Franekervaart.

Rechts fan de Franekervaart hadden je het houtstek en de houtloadsen fan de firma Oppedijk. Dêr achter stond de boerderij fan Gonggrijp. Over de Franekervaart lag en leit een hooghout en aan de linkerkant stond het pakhuus fan de klompenhandelaar Harmen Zeylemaker.

De firma Oppedijk heette offisjeel Firma V.H. de Weduwe W.J. Oppedijk en Zonen en kwam uut IJlst. In 1895 begon de firma ok een festiging in Sneek en lieten ze de loadsen bouwe. Het ontwerp foor die loadsen was maakt deur de Sneker stadsarchitekt Johannes Philippus Hogendijk. De loadsen waren opferfd in typische lichtblauwe kleur, die je nooit meer fergete as je een keer sien hewwe.

De karakteristieke loadsen binne in 1988 afbroken en verfongen deur het gebouw fan assurantiekantoor De Boer, wêr tegenwoordig ok Ying Media B.V. in sit. Het gebouw doet wat formgeving en kleur betreft denken aan de houtloadsen.

Achter de houtloadsen het een boerderij staan, die de prachtige naam Stad en Landzicht had. Disse boerderij is waarskijnlijk aan het begin fan de 19de eeuw bouwd en ferfing een nog ouwere boerderij. De boerderij was fan Teetse Tjallings Gonggrijp (Sneek 1772 – 1838). Gonggrijp was houthandelaar, burgemeester fan Sneek en lid fan Provinciale Staten.

Sytse ten Hoeve skrieft in het Sneeker Nieuwsblad fan 20 juni 1996 dat de boerderij tot 1875 pachten werd deur Hendrik Keulen, dêrna tot 1892 deur Sybren Nijdam, en ferfolges nog deur Hendrik Schuurmans, Komelis Rijpkema en  Marten Reen bewoand werd.

Ik weet niet wanneer de boerderij presies afbroken is. In 1919 is de Julianaskoal bouwd. Het mut dus foor dat jaar weest hewwe.

Over de Franekervaart lag een hooghout dat de Trappentsjebrug noemd werd. Dit houten brugje is in 1893 sloopt. Bijna honderd jaar later, in 1990 is het brugje bouwd dat er nou leid.

Links fan het hooghout stond het klompepakhuus fan Harmen Zeylemaker, Het was in 1906 bouwd en werd in 1919 ferkocht aan de firma Wielinga. Dêrna het het koelhuus fan poelier Jaasma der in sitten, terwijl er tegeliekertied, vanaf 1959, pas oprichten christelijke technische skoal der in paar jaar in sitten het, tot de nieuwbouw aan de Van Schouwenburgstraat klaar was.

Fanaf 1966 het skoenegroothandelaar P. de Backker het gebouw bruukt. In 1983 is de eerste paal slagen fan het appartementenkompleks dat er nou staat.

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook