Kleppermars

Wat was dat nou jammer, bij de opening van de nieuwe feemarkt achter de Stationsstraat. Had een speciale feestcommissie een prachtig programma met allerlei festiviteiten organiseerd, falt op het laatste moment de booiem weg onder het klapstuk fan het feestprogramma. Oorsaak: mond- en klauwseer.

Schoolkinderen klepperen de kleppermars

Ter gelegenheid van de nieuwe veemarkt van Sneek werd op de Rienck Bockemade de kleppermars gespeeld door honderden schoolkinderen.

Op 16 en 17 september 1930 suu Sneek twee dagen groat feest fiere fanwege de opening van het nieuwe terrein achter de Stationsstraat. De aanleg had een soad geld kosten, ongeveer 200.000 gulden (2 ton). Omdat Sneek dêrmet in het besit komen was fan een supermoderne feemarkt met alles der op en der an, mocht het feest ok wel wat koste. Het gemeentebestuur wuu de opening angriepe foor “buitengewone reclame voor de markt” en had er 12.000 gulden foor over.

Een speciale feestcommissie had een prachtige programma opsetten. Na de officiële opening deur burgemeester P.J. de Hoop, mocht het publiek het terrein op foor een tentoanstelling fan ongeregistreerd vee. ’s Middags bloemencorso en reclame-optocht deur de stad.

Op de tweede dag was der een tentoanstelling fan geregistreerd vee, ferfolgens een defilé fan het bekroande fee, het puikje fan het puikje, langs de tribunes van het nieuwe sportpark an de Leeuwarderweg en ’s middags allerlei concoursen met Friese peerden foor de sjees en een springkonkoers.

’s Avonds was er nog een optocht bij fakkellicht, carillonkonserten, muziek op het Schaapmarktplein en op het sportpark en tot slot een groat fuurwerk. Foor de kienders was er een ballonnewedstried wêrbij duuzend ballonnen de lucht ingingen.

De hele week deur was der in de stad een speciale winkelweek met een etalaazje- en een fotosoekwedstried. De stad werd ok ekstra ferlicht en de Martinitoren en de Waterpoort werden beskenen deur – heel bisonder – “floodlight” fan “elektrische schijnwerpers”. De kranten wisten te melden dat de ferlichte Martinitoren tot in Wytgaard te sien was!

Nou ja, de feestvreugde van de gewoane Snekers en de Sneker kienders sal der minder om weest hewwe, want de meeste feestelijkheden gingen gewoan deur, maar foor feefokkers en het organisatiekomité gooide de mond- en klauwseer roet in het eten. De tentoanstellingen van fee en het defilé met de mooiste en prachtigste koeien werden afblazen.

Kleppermars
Gelukkig foor de kienders ging de kleppermars deur! Klepperen was in die tied een raazje. Het kostte ok niks. Je hadden der alleen maar twee kleine plankjes foor noadig – het liefst fan eikehout, want dat klonk het bêste – en ik ken mij niet foorstelle dat je der dure muzieklessen foor folge moesten. Gewoan flink oefene en dan kleppere maar!

As je de kleppermars klepperden, moesten je der ok een liedsje bij singe. Toen ik as klein meiske self een setsje kleppers had, wist mien moeke de tekst nog. Se pakte mien kleppers beet, deed foor hoe ’t je se fasthouwe moesten en klepperde na al die jaren foor het faderland weg. “Het is even een slag”, sei se. En skienbaar ferleer je die niet.

An de kleppermars deden 500 skoolkienders met. Ze klepperden onder leiding van J. Heslinga en met muzikale begeleiding fan het korps “Steun in de Strijd”. Na hun optreden kregen alle kienders ok een foto fan het gebeuren. Dêr kenne der dus 500 fan in ‘e omloop weze.

De tekst fan de Kleppermars had ik leerd fan mien moeke, maar ik wist hem niet meer. Gelukkig hewwe we tegenwoordig internet. Nou ’t ik die tekst sien, ken ik hem su weer metsinge J.

Hóór je wel m’n kleppers gaan
‘k Heb ’t pas geleerd
‘k Kreeg ’t bijna niet gedaan
Al maar geprobeerd.

Refrein:
Klepper-de-klepper-de klep-klep-klep
Klepper-de-klepper-de klep-klep-klehep
‘k Ben zoo blij dat ik,
‘k Ben zoo blij dat ik,
‘k Ben zoo blij dat ik ze he-heb
Klepper-de-klepper-de klep-klep-klep
Klepper-de-klepper-de klep-klep-klep
‘k Ben zoo blij dat ik,
‘k Ben zoo blij dat ik,
‘k Ben zoo blij dat ik ze he-heb.

Moeder vind het toch zo’n kruis
’t Maakt zoveel kabaal
Al het leven hier in huis
’t Is toch een schandaal
Refrein

Daarom ga ik maar op straat
Met mijn vriendje Piet
Heerlijk klepperen op straat
Dat geeft nooit verdriet
Refrein

Op Youtube staat een filmke wêrop de Kleppermars speuld wurdt.

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook