Het tuunhuuske fan doker Bouma

Meer as honderd jaar het er op ‘e Kerkgracht een skattig tuunhuuske staan. Het stond in de tuun fan Dokter Gerben Bouma (1858-1935). Hij woande vanaf 1886 aan Wijde Noorderhorne 1, wêr nou de bibliotheek sit, en had achter sien huus een groate tuun, tot aan de Kerkgracht aan toe. In de hoek fan de Kerkgracht met de Kerksteeg, stond sien tuunhuuske.

Wat nou de Kerkgracht heet, was froeger een fan de bolwerken die helemaal om Sneek heen liepen. Feul meensen die een huus met een tuun hadden die tot aan su’n bolwerk deurliep, bouwden een tuunhuuske aan de kant fan het bolwerk. Meestal was het onderkelderd, sudat se mooi hoog in hun huuske saten en over het bolwerk heen kieke konden. Over de landerijen, die nog su goed als leeg waren.

Het huus fan dokter Bouma staat op een kadasterkaart fan 1832. Het huus en de tuun binne dan fan Jan Berends Wouters en op de kaart ken je sien dat er dan al een “zomerhuis” op het hoekje Kerkgracht-Kerksteeg staat. De tuunhuuskes heetten trouwes ok wel “theehuis” of “theekoepel.

De “Gereformeerde Vereeniging tot Verzorging van zieken en verpleging-behoevenden” kocht het huus fan dokter Bouma in 1936. Het was bedoeld foor “zieken, invaliden en gevallen van nazorg, die meerdere verpleging noodig hebben dan zijn thuis kunnen ontvangen”. Op 31 mei 1937 werd het offisjeel opend. De tuun bleef toen nog su’n bitsie hetselfde en het tuunhuuske bleef ok staan.

Toch is het tuunhuuske in de tied fan het Gereformeerd Verpleeghuis afbroken. Wanneer presies is, weet ik niet, maar miskien is er een SSHUW!-er die’t dat wel weet? Het mut der in ieder geval na de oorlog nog staan hewwe. Het Gereformeerd Verpleeghuus is ferskillende keren uutbreiden. In 1955 werd in de tuun een nieuwe vleugel bouwd. Miskien is het huuske toen sneuveld?

De fleugel is afbroken toen de bibliotheek in 1984 Wijde Noorderhorne 1 kwam. In plaats fan de fleugel kwam er een nieuwe uutbouw, su as die er nou nog staat.

Het uutsicht fan de theedrinkers in het tuunhuuske werd in de loop fan de jaren steeds kleiner. IN 1832 stond er al wat bebouwing aan de overkant fan de Westersingel, su ongefear vanaf wêr nou de Willemstraat begint, tot de bocht bij de Noordersingel. Het werd al wat minder toen in 1864 aan de overkant fan de Westersingel de HBS bouwd werd (later postkantoor, nou theater). Aan de Kerkgracht self werd in 1875 de Bolwerkskoal opend en in 1882 de Noorderkerk.

As uutkiekpunt had het huuske na ferloop fan tied niet sufeul sin meer, maar as geboutsje om naar te kieken bleef het natuurlijk wel biesonder. Jammer dat het fut us, maar gelukkig is de rest fan de Kerkgracht op dat plek nog altied mooi om te sien.

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook