Het Sperkhempark

Dêr hadden we toch bijna al in 1879 een groat park in het Sperkhem had! De foogden fan het Old Burger Weeshuis wuden wel, maar Gedeputeerde Staten staken der een stokje foor. At de plannen deurgaan waren had het Sperkhem der heel anders uutsien dan nou het gefal is!

Het is 25 november 1879. H. Veen, op dat moment de foorsitter het college fan foogden fan het Old Burger Weeshuus, laat de hamer falle. De foogden hewwe net een belangriek besluut nomen. Ze binne akkoord gaan met een plan dat de Sneker arsjitekt Albert Breunissen Troost in hun opdracht hun ontworpen het. Se wurde projektontwikkelaar.

Het OBW hield sich al eerder bezit met folkshuusfesting. Een hele soad Snekers die het niet al te breed hadden woanden in krotten en stegen en su langsamerhand drong de gedachte deur dat dat ongesond was. Wat rumer woane, met meer licht en lucht, moest hier ferbetering in brenge. Het OBW steunde initiatieven op dit gebied.

Su had het OBW eerder dat jaar al een stuk grond aan de Oppenhuizerweg ferkocht aan de Coöperatieve Vereniging Selfhelp. En later leenden se dizze fereniging ok nog geld. Mede dêrdeur sag die kaans huzen te bouwen op de “Oude” Selfhelp (aan de Oppenhuizerweg) en later ook de Selfhelp achter de Prinsengracht.

Maar wat der nou gebeure suu, was wat anders. Het OBW had in het Sperkhem twee flinke perselen grond. Op het ene perceel hat Troost langs een straat 46 bouwterreinen intekend, op het andere 25. In het midden fan dizze nieuwe woanwiek suu een groat park komme mutte, met een oppervlakte van 5600 m2.

De foogden wuden wel dat de nieuwe huzen foldeden aan hun insichten. Meensen die ’t een bouwperseeltsje kocht hadden en dêrop een huus bouwe wuden, moesten hun bouwplan eerst wel ter goedkeuring foorlêgge an het OBW.

Met het oog op de hygiëne suu het OBW foor de riolering fan de wiek sorge. Heel biesonder in een tied dat de grachten dienst deden as (open) riolen. Dat nieuwe riool loosde dan weer wel op de stadsgracht, want wat der affoerd werd, kon natuurlijk nergens anders heen. Toch was dizze oplossing al een fooruutstrevende ferbetering.

As der genoeg belangstelling foor was, suden de foogden ok nog een brug over de stadsgracht aanlegge late tegenover de Hervormde pastorie, aan de Harinxmakade.

’t Is allemaal niks wurden met dizze mooie plannen, want Gedeputeerde Staten fonden dat se niet pasten bij de doelstelling van het Old Burger Weeshuis. De gedachte aan een park het het OBW echter nooit loslaten. In 1898 lieten se het Wilhelminapark aanlegge.

Lees dit ferhaal en de reacties op Facebook