Het ouwe pliesiebureau

Feul Snekers noeme het pand aan Kruizebroederstraat 2 nog steeds “het ouwe pliesebureau”. Het pand wurdt dêrmet geen ear andeen, want het het in sien meer dan honderdjarig bestaan, feul meer functies had.

1914: nieuw weeshuus
Het pand is in 1914 bouwd in opdracht fan het Old Burger Weeshuis. Se wuuden een nieuw weeshuis hewwe, omdat het ouwe weeshuus aan Kruizebroederstraat 36 (Cruycebroedershof) te groat werd. Dat was te danken aan de steeds beter wurdende gesondheidssorg en sosjale foorsieningen. Meensen bleven langer leven en der kwamen minder wezen.
Toen het nieuwe gebouw betrokken werd fielen der nog maar dertig wezen onder de hoede fan het OBW, terwijl der in de negentiende eeuw faak meer dan honderd wezen in het ouwe gebouw woanden.
De wezensorg was een aflopende saak. In 1931 waren der nog maar vijf wezen en ging het nieuwe weeshuus dicht.

Een afbeelding van het nieuwe weeshuus uut de Nieuwe Sneeker Courant van 25 april 1914.

1931: leeg
Nadat het weeshuus sloaten was, het het pand een tied leeg staan.

1938: museum
De toenmalige burgemeester van Sneek, Lucas Poppinga, nam het initiatief om in het gebouw, in de Sneekweek, een tentoanstelling te houwen. Der werden allerlei foorwerpen toand op skeepvaartkundig gebied. Selfs de opbaggerde kannonen fan de Lutine stonden der. Poppinga sien idee was su’n sukses, dat de tentoanstelling meteen de oprichting fan het Fries Scheepvaart Museum betekende. Het OBW stelde het gebouw gratis ter beskikking foor het museum.

1941: Ortskommandantur
Tiedens de Tweede Wereldoorlog werd het pand fordert deur de Duitse Ortskommandantur. De collectie van het FSM werd opslagen en ferdween tiedelijk uit beeld.

1945: Militair gezag
Na de befrijding werd het Militair Gezag der onderbracht. Het Militair Gezag was het dagelijks bestuur fan de in 1944 en 1945 befrijde delen van Nederland, namens de Nederlandse regering in Londen.
Foor de collectie van het FSM werd een nieuw onderkomen fonnen in Kleinzand 12. Dit was earder het woanhuus fan de in 1945 op 90-jarige leeftijd overleden Jeltje Halbertsma. Het museum sit dêr nog steeds, maar der binne wel wat panden in de omgeving bijkomen!

1945: Rijks Landbouw Winterschool
Op initiatief fan het departement fan Landbouw werd in 1942 besloaten in Sneek een Rijks Landbouw Winterschool te festigen. Die skoal werd foorlopig huusfesten in het gebouw van de Christelijke Kweekschool aan de Parallelweg.
In 1945 werd de school festigd in het ouwe weeshuus. De skoal is in 1958 omformd tot een Rijks Middelbare Landbouw School, die in de somer fan 1959 een nieuw gebouw aan Lemmerweg 51 betrok. Dêrmet kwam het pand aan de Kruizebroederstraat weer frij.

1960: gemeentepliesie
Pas in 1960 was het sufer dat de gemeentepliesie in het gebouw kwam. De pliesie het der tot 1990 sitten, tot de ferhuuzing naar Van Giffenstraat 6.

1990: De Loopplank
Toen de pliesie der fut was, kwam de Stichting De Loopplank der in, onder aanfoering van de bekende Karel Helder.
Na de Loopplank hewwe der nog ferskillende maatskappelijke instellingen een plekje had. Eerlijk seid bin ik dêr het sicht op kwiet raakt. Maar miskien hewwe SSHUW!-ers aanfullingen?
Tegenwoordig is het gebouw onderdeel fan de gemeentekantoaren van SWF.

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook