Het Johannieter Klooster

In de Noordoosthoek herinnere een soad straatnamen aan het Johannieterkloaster. Johannieterstaart, Kapelstraat, Kloosterdwarsstraat, Kloosterhof, Kloosterstraat, Monnikstraat, Priorstraat, Sacramentstraat en Vesperstraat. Ok het Spitaal, dat een form is fan Hospitaal, herinnert er an en su binne der nog wel meer straatnamen te fienen.

We gaan een heel eind terug in de tied. Naar de Middeleeuwen. Dat is niet een perioade wêr ik heel feul fan weet. Dêrom maak ik foor een groat deel gebruuk fan het boek Sneek – Van Veenterp tot Waterpoortstad, dat in 2011 ferskenen is.

Het kloaster stond op het plek fan de algemene begraafplaats. Dat was een ouwe terp, buten de stad. Omdat de Commanderij dêrdeur hoog lag, werd hij ok wel “Hospitaal op de berg” noemd. Het woord “Hospitaal” geeft aan dat er ok vreemdelingen en pelgrims konden overnachte of ferblieve. Nog weer een andere benaming foor het kloaster is Commanderij, en Sint Jan.

Het kloaster mut tussen 1220 en 1240 stichten weze. Op het omgrachte kloasterterrein stonden meerdere gebouwen, onder andere een kloasterkerk. Dêrnaast waren er ok een moestuun en een boomgaard.

Der hewwe in de loop der eeuwen negen tot elf broeders woand, die in in ieder gefal zeven parochies religieuze taken fersorgden: de Sint Maartenskerken in Sneek (die an de Grote Kerkstraat) en Bolsward, Ysbrechtum, Folsgare, Hommerts, Oppenhuizen en Uitwellingerga. Ok in Oldeouwer, Boornzwaag en Longerhouw waren se wel aktief.

In 1572 fiel het doek foor het Johannieterkloaster. Het was de tied fan de tachtigjarige oarlog. Om te foorkomen dat Caspar de Robles namens de vijand (ferdreven Spanjaarden) fanuut het kloaster Sneek bedreige en terugferovere suu, gaf het stadsbestuur fan Sneek in augustus 1572 de inwoaners toestemming om de gebouwen af te breken en het bouwmateriaal met te nimmen. In 1580 gebeurde dat nog een keer.

Desondanks werd het kloaster niet tot de laatste steen afbroken. Bij de uutbreiding fan de Algemene Begraafplaats in 1983 binne aan de oastkant fan het terrein stukken fan een fundering fan een kloasterpoort tefoarskien komen.

De Johannieters hadden meer besittingen in Sneek en omstreken. At we even in Sneek blieve, dan gaat het om de Martinikerk (die aan de Grote Kerkstraat) en een pastorie op het plek wêr later (in 1862) het gemeentehuus fan Wymbritseradiel bouwd wurde suu, aan Marktstraat 1.

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook