Het Hooghuis

Wat mut het biesonder weest hewwe om tussen 1618 en 1736 deur de Nauwe Burgstraat te lopen en dan op het plek fan C&A het Hooghuis te sien. Stel je foor: op het plek wêr nou C&A staat, stond een enorme stins met een toren. En op die toren sat een siepel, su groat dat der een heel geselskap in sitte kon. Datt mut toch een indrukwekkend gesicht weest hewwe.

Pijnappel
Die stins heette Het Hooghuis. Hij was 1618-‘19 bouwd in opdracht fan jonkheer Ids van Albada en werd dêrom ok wel het Albadahuis noemd. Op een tekening die Jacobus Stellingwerf in 1720 maakte, ken je sien hoe ’t de stins der uutsien het (afbeelding 1). De stins had een L-form. In de oksel stond een traptoren. In die toren sat een trap wermet je op de ferdieping komme konden en in die siepel.


De siepel werd deur Eelco Napjus een “pijnappel” noemd. Je sien het er aan de tekening niet fanaf (fien ik), maar het mut een enorm ding weest hewwe. “In 1618 en 1619 is te Sneek, door zeker edelman, Albarda genaamd, op Noordeind van de Burgtstraat, een zeer aansienlyk, Pragtig en Hooghuis geboud, door eenen Edelman, Albarda genaamt, by welke een agtkantige Toorn stond, ter hoogte van byna hondert voeten, waar in boven een ronde Pynappel was, daar in banken, waar op een geselschap van verscheidene Menschen konden zitten”.

1736 Verkoop op afbraak
In 1736 werd de stins op afbraak ferkocht. Een fan de kopers was de steen- en kalkferkoper Bauke Jacobus Feenstra, eigenaar fan wat later Erven B.J. (Bauke Jacobus) Feenstra wurde suu.

Napjus weer even: “Jammer is het, dat dit Gebou, dat nog zeer sterk was, in den Jare 1738 is afgebroken”. De kopers dachten winst make te kennen deur de natuursteen uut de gevel te fermalen tot sement, maar dat liep uut op een groate strop.

1742 Herberg met gevelsteen
In 1742 kwam op het plek fan het Hooghuis een herberg te staan. In de gevel werd een eerste steen aanbracht.


De tekst luidt: “Oege Feenstra en Akke Jans en Jan Sweytses Van ’t Heeren Feen die hebben geleyt den Eerste steen den 7 Maart Anno 1742”. Die steen is er nog steeds. Hij sit nou hoog in de siedgevel van C & A aan de Hooghuistersteeg.

Op een foto fan ca. 1880 is de herberg met de steen te sien. Hij sit boven de voordeur van de herberg. Fergunninghouder Bouwe Alberda het de naam Het Hooghuis in ere houden. Op het bord boven de goat staat: LOGEMENT/STALLING/HET HOOGHUIS.

Sytse ten Hoeve, op wie ik swaar leun bij het skrieven fan dit ferhaal, fertelt ok nog dat de lange witte plank achter het bord-met-tekst een “sneeuwbord” is. Rechts fan de herberg sien je nog een stukje fan de synagoge, nou Bart Smit.

1901 Carel Stockmann
In 1901 werd de herberg afbroken. Carl Stockmann liet er een nieuwe winkel bouwe. Hij kwam uut een familie fan “lapkepoepen”, su gek was het dus niet dat hij er damesconfectie ferkocht. De winkel is een prachtig ontwerp fan architect Nicolaas Molenaar, die onder andere ok het OBW gebouw aan de Kleine Kerkstraat ontworpen het. Het pand is een gemeentelijk monument. Carl Stockmann noemde sien nieuwe saak net as de foorgangers: het Hooghuis.

1940 C & A

In 1940 ferhuusde  C & A fan de Oosterdijk naar het pand fan Carl Stockmann aan de Kruizebroederstraat. De naam het Hooghuis is toen afskaft. C & A Sneek, begonnen aan de Oosterdijk, ferder gaan aan de Kruizebroederstraat, is een wereldfirma wurden. Maar dat is een ander ferhaal.

Lees hier dit ferhaal met de reacties op Facebook