Het haventsje fan Gorter

In 1926 werd het “haventsje fan Gorter” dempt. Het woord “haventsje” werd in Sneek bruukt foor smalle watertsjes, die ’t je op ferskillende plekken in de stad fiene konden. De meeste haventsjes lagen as een ring om de (binnen)stad, langs de binnenkant fan de bolwerken. Het haventsje fan Gorter was der een fan. Het liep fan het Hoogend langs de Rienck Bockemakade.


Het haventsje was noemd naar Dirk Gorter (1838-1919). De familie Gorter had een zeepziederij, een zeepfabriek, om de bocht van de Rienck Bockemakade, achter Hoogend 14, wêr direkteur Gosse Gorter woande. In het pand fan de zeepfabriek sat later timmerbedrief D.H. Sibma, ferfolgens Lankhorst en Hiemstra Elektrotechniek.

De zeepfabriek feranderde in een wasfabriek, die in 1910 onder de naam Frisia ferhuusde naar de Oppenhuizerweg. Wij kenne die wasfabriek nog as Ozon (sloopt in 1997).

Het haventsje – en alle andere haventsjes ok – werd bruukt foor de aan- en afvoer fan goederen en voor het lozen fan huushoudelijk en bedriefsafval en afvalwater. Het mag dudelijk weze dat het water in die kleine slootsies niet fris was, stonk as een gek en een bron fan besmettelijke siektes was. De gemeente stimuleerde eigenaren sufeul mogelijk om se te dempen. De een was dêr eerder met dan de ander. Het haventsje fan Gorter was het laatste haventsje dat verdween.

Dirk Gorter en sien frouw Anna Holkema woanden in het groate huus aan Rienck Bockemakade 2. Toen Anna Holkema in 1938 as laatste fan het echtpaar overleed, werd het pand kocht deur de Vereniging voor Christelijk Onderwijs, die er een skoal foar butengewoan lager onderwies in festigde: de Koningin Emmaschool. In 1962 kwam clubhuis De Jeugdhaven in het gebouw, in 1977 het welzijnswerk fan De Espel en in 2000 (?) Nelleke Mulder Image en Styling.

In 1926-’27 werd de Rienck Bockemakade herinrichten. Het haventsje werd uutbaggerd en dempt en gemeentearsjitekt Jan de Kok ontwierp een uniek kantoorgebouwtsje foor de N.V. Groningen-Leeuwarden Stoombootmaatschappij fan Reint Nieveen. Het bestond uut twee gedeelten met een langwerpige tuun der tussen en het geheel wel op de romp fan een skip.

In 1932 werden de beide delen samenfoegd tot één gebouw. Het het nog een tiedsje dienst deen as clubgebouw foor werklozen en in 1989 het de gemeente het inrichten as toiletgebouw. Met in mooie art-deco letters de woorden “Dames” en “Heren” der opskilderd.

Lees dit ferhaal met de reactie op Facebook