Het eerste frouwelijke raadslid

In 1917 was het algemeen kiesrecht er namelijk alleen foor mánnen deurkomen. Vrouwen kregen alleen passief kiesrecht en súden pas in 1919 algemeen kiesrecht krije. Het aparte fan dat kiesrecht fan 1917 was, dat frouwen nog niet mochten stemme, maar dat se wel koazen wurde konden.

In Sneek hewwe we een frouwelijk raadslid had dat overkwam. Se werd koazen foordat se self kieze mocht. Dat was mefrouw Anna Beekhuis-Hesselink (1882-1975). Sij was meteen het eerste frouwelijke raadslid fan Sneek.


Anna Hesselink werd geboren in 1882. Se het her hele leven woand in het huus Waterpoortsgracht, dat naast de Waterpoort staat. Se groeide op in een liberale familie, maar werd socialist deur de ideeën fan de herformde en tegeliek rooie dominee Gerardus Horreüs de Haas uut Sneek. In juni 1917 werd se lid fan de SDAP.

Op 2 september 1919 werd se in de gemeenteraad koazen. Het wetsfoorstel dat frouwen ok actief kiesrecht gaf, werd ruum twee weken later, op 18 september, aannomen. Toen mocht sij (en andere frouwen ok) self kieze. Se het dus 16 dagen koazen raadslid weest, sonder self kieze te maggen.

Mefrouw Hesselink het fier jaar in de gemeenteraad sitten. Dêrna froeg de huushouding tefeul aandacht en kwam her setel weer beskikbaar. As raadslid maakte se sich fooral sterk foor drankbestrijding en (gratis) sorg foor arme kraamfrouwen.

De foto komt uut het Sneeker Nieuwsblad fan 27 augustus 1967, toen nog es terugkeken werd op haar baanbrekende functie.

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook