De Harmonie

In 1923 werd aan de Willem Lodewijkstraat het gebouw De Harmonie opend. De meeste Snekers kenne het nog as de Baptistenkerk, maar al weer sinds 2014 sit Lavinia Scheepsstoffering der in.

De Harmonie het een biesondere ontstaansgeskiedenis. Het gebouw is stichten as een ferenigingsgebouw, deur de timmerman Pieter Bos (1879-1949). Hij durfde dêr wel wat met aan. De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden had ok probeerd om in het begin fan het Sperkhem een ferenigingsgebouw te stichten, selfs in samenwerking met een stuk of acht andere verenigingen “van vooruitstrevende richting”, maar in ferband met de financiën was dit niet lukt.

Er was in Sneek wel behoefte aan een min of meer neutraal, frijsinnig of links oriënteerd ferenigingsgebouw. De neutrale gebouwen fan Buitensociëteit De Harmonie aan de Westersingel werden in 1923 op afbraak ferkocht en dêr suden rechtsinnig herformden Ons Gebouw stichte. De neutrale sociëteit Amicitia aan het Leeuwenburg was op dat moment te duur wurden en het toneel dêrfan was niet meer bij de tied.

Pieter Bos was lid van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (S.D.A.P.). Hij sat fan februari 1922 tot februari 1922 foor disse partij in de gemeenteraad. Een fan sien beweegredenen om De Harmonie te stichten, was dat hij sien partij een goed en betaalbaar onderkomen te besorgen. En dat werd de Harmonie.

Een bericht in de krant beskrieft De Harmonie: “een verenigingsgebouw, dat een oppervlakte krijgt van 35 x 16 ½ m2. De grote toneelzaal wordt 16 ½ lang en 16m breed en biedt plaatsruimte voor 500 personen. Het toneel wordt 10x8m, met aan weerskanten kleedkamers. De kleine zaal zal bij 10×6 m2 ruimte bieden voor 150 mensen. De bestuurskamer (kleine vergaderkamer) wordt 5x4m.

Ondanks sien idealisme en durf, kon Bos de Harmonie niet overeind houwe. In 1925 moest hij het gebouw ferkope. Het werd kocht deur een combinatie fan linkse groeperingen, die as N.V. “Concertgebouw Harmonie” de saak foortsette suu. In de statuten stond dat dat gebeure suu “in de geest van de vorige eigenaar”.

In de Harmonie werden allerlei aktiviteiten houden. Boelgoeden en verkopingen, een jubileum fan de H.B.S., en danksij dat moderne toneel natuurlijk ok toneelfoorstellingen. Mien fader, geboaren in 1929, het as jonkje nog metmaakt dat het Leger des Heils der met Sinterklaas een kienderfeest organiseerde. “Dat was een geweldig gebeuren! We kregen lekker te eten, de moekes hadden het er maar druk met. Maar wat mij het meeste bijbleven is, is dat ik het as kien su’n ferskrikkelijk groate saal fond. Met een galerij die aan drie kanten deurliep. Ik had nog nooit su’n groate saal sien!”.

In de nieuwe opset kon De Harmonie ok niet bestaan blieve. Hoe het ferfolg was weet ik niet helemaal precies. Piet Bootsma wist te melden dat in 1938 koperslager Dijkstra der in trok. In 1944 kwam de meubelfabriek Zwaagman der in en in 1953 werd het inwijden as Baptistenkerk. Miskien dat der tussen 1938 en 1953 ok nog wat anders insitten het?

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook