De Carrière fan de Hooiblokstraat

De Hooiblokstraat het een hele carrière achter de rug. Fan stadsgracht, fia haventsje, fia steeg, naar straat.

Stadsgracht
Ooit formden de nog niet gedempte Singel, Poortezijlen en Pol de butenste stadsgracht fan Sneek. Ferfolgens kwam der een uutbreiding langs een diekje aan de oastkant, met het Oasterdiek (altied makkelijk at je wete wille wêr het oasten fan Sneek is) en het Kleinzand. Om die uutbreiding heen werden nieuwe grachten graven. Wat nou de Hooiblokstraat is, was een stukje fan die gracht. Hij ferbond het water langs de Botniakade en de Singel met elkaar.

Nog weer later werd Sneek uutbreiden met een nieuw stadsdeel, weromheen de de gracht langs de Harinxmakade en de Rienck Bockemakade graven werd. Sneek kreeg toen sien tiepische hartform.

De Hooibloksgracht was toen geen buutengracht meer, maar een binnengracht. Op de plattegrond fan 1654 ken je dat wat der fan de gracht overbleef sien. Het water kon onder het bolwerk en de stadsmuur deur in en uut de stad komme. Bij die deurlaat stond een wachthuuske.

Haventsje
Toen de Hooibloksgracht sien funktie as ferdedigingsgracht kwiet was, mut hij smaller wurden weze, tot der uuteindelijk een smal waterloopke – een haventsje overbleef.

Steeg
Dat haventsje hewwe we se rond 1885, toen de bolwerken fan de Bothniakade en de Harinxmakade weghaald werden, maar helemaal dichtgooid. Aarde sat. Toen ontstond de Hooibloksteeg en in die steeg was het maar een sompige boel. In de Nieuwe Sneeker Courant fan 28 januari 1891 wurdt hierover in een Ingezonden stuk klaagd:

“Door het aanbrengen van groote steenbrokken ter beveiliging der muren is de waterafvoer geheel afgesloten, staat de genoemde steeg sinds eenige dagen blank en is het niet mogelijk deze door te gaan, dan tot over de enkels door het slijk te baggeren”. Een groot deel fan het Ingezonden stuk plaats ik hier bij, at je geen sin hewwe om het te lezen, ken je het wel overslaan.

Straat
Toen de bolwerken in 1885 afgraven werden, werden der nieuwe kades anleid wer groate stoomboaten aanlegge konden. Om die te bereiken waren brede straten nodig. Dat was in 1897 aanleiding foor het gemeentebestuur om de Hooibloksteeg te ferbreden en te bestraten.

Foor de ferbreding werd aan de kant fan de Singel een pand wegbroken. Het is het pand met trapgevel op de vierde foto. Rechts derfan ken je de kosterij fan de doopsgezinde kerk nog wel herkenne.

De tuun fan de doopsgezinde kerk kwam deur disse aktie helemaal frij te leggen. De welgestelde, doopsgezinde familie Halbertsma, die aan de nieuwe straat op nummer 15 al een mooi nieuw huus had late bouwe, het er toen ok foor sorgd dat de tuun fan hun kerk met een mooi izeren hek afskermd werd.

De geskiedenis fan de Hooiblokstraat. Leuk om aan te denken at je der deurheen gaan.

Lees dit ferhaal met reacties op Facebook