Opening Afsluitdijk-Harkezijl

De opening fan het wegfak Afsluitdijk-Harkezijl was op 19 februari 1938. Vijf jaar nadat de Afsluitdijk in gebruuk nomen was. De opening werd ferrichten deur Commissaris van de Koningin Mr. P.A.V. Baron van Harinxma thoe Slooten. Disse foto is maakt bij het fiadukt over de weg Witmarsum-Makkum. Een enorme ferbetering.
Foto: Argief gemeente Sneek.