Weet u de weg?

Toen de Afsluitdijk klaar was, bleven nieuwe wegwizers uut. Automobilisten die sien wuden hoe’t je in Sneek terecht kwamen, sagen alleen maar de richtingen Wons of Zurich en ferder angeven. Sij die helemaal niet bekend waren in disse kontreien reden over Harlingen en Leeuwarden naar Sneek.
Foto: Nieuwe Sneeker Courant 29 maart 1933.