De Afsluitdijk was geen ferbieningsweg

Fandaag een ferhaaltsje over de gefolgen van de aanleg fan die Afsluitdijk foor de wegen fan en naar Sneek.

We gaan terug naar januari 1933. De Afsluitdijk was na jaren van bouwen su fer klaar dat er ferkeer overheen riede mocht. Dat mocht eerst alleen nog maar beperkt, want … en dêr gaat het nou om … de toefoerwegen waren su slecht, dat dêr eerst wat an deen wurde moest.

De weg tussen Zurich en Wons wêr je overheen riede moesten at je fan of naar de Afsluitdijk wilden, was onferhard. Totaal niet berekend op autoferkeer. Dit was wat anders dan de A7 die ’t der nou leit.
Foto: Nieuwe Sneeker Courant 29 maart 1933.

Eind september 1933 werd de beperking opheven en mocht dan eindelijk al het ferkeer over de Afsluitdijk. Dat betekende niet dat de toefoerwegen pico bello in orde waren. In Friesland seker niet.

Stel je foor: rijksweg 43 was er nog niet, laat staan fan de A7. En dat terwijl er fan de kant fan Noord-Holland ferrassend feul auto’s en bussen kwamen met meensen die de Friese meren wel es wuden bekieke. At sij de Afsluitdijk af kwamen, konden se kieze. Of rechtsaf langs een modderdiekje naar Wons en dan met een groate bocht naar links, naar de ouwe Bolswarderweg, óf linksaf langs een modderdiekje naar Zurich en dan met een groate bocht naar rechts naar de Bolswarderweg.

Toen de Afsluitdijk klaar was, bleven nieuwe wegwizers uut. Automobilisten die sien wuden hoe’t je in Sneek terecht kwamen, sagen alleen maar de richtingen Wons of Zurich en ferder angeven. Sij die helemaal niet bekend waren in disse kontreien reden over Harlingen en Leeuwarden naar Sneek.
Foto: Nieuwe Sneeker Courant 29 maart 1933.

In maart fan dat jaar had een comité al minister van Waterstaat mr. P.J. Reymer uutnodigd om self es te kommen sien hoe onfoorstelbaar slecht het met de wegen in Friesland steld was. Der stonden selfs geen wegwizers wêrop je sien konden hoe je naar Bolsward of Sneek riede moesten. Heel feul automobilisten die de route Zurich koazen, reden over Harlingen en Leeuwarden naar Sneek!

De opening fan het wegfak Afsluitdijk-Harkezijl was op 19 februari 1938. Vijf jaar nadat de Afsluitdijk in gebruuk nomen was. De opening werd ferrichten deur Commissaris van de Koningin Mr. P.A.V. Baron van Harinxma thoe Slooten. Disse foto is maakt bij het fiadukt over de weg Witmarsum-Makkum. Een enorme ferbetering.
Foto: Argief gemeente Sneek.

De minister beloofde ferbetering. Dit leidde tot de aanleg fan rijksweg 43, een foorloper fan de A7, maar dat was direct niet klaar! Begonnen werd met de stukken weg die er nog helemaal niet waren: het deel fan de Afsluitdijk naar Harkezijl (de afslag Witmarsum of Makkum). Dat werd opend op 19 februari 1938! Vijf jaar nadat de eerste auto’s over de Afsluitdijk reden.

Op 17 juni 1940 was het wegfak Sneek-Joure an de beurt. Ok die weg was er nog helemaal niet. Hij werd anleid naast de trambaan fan Sneek naar Joure. Op 12 december 1940 folgde Harkezijl-Bolsward en op 19 december 1947 Bolsward-Sneek. Toen pas konden je over de rijksweg heen en weer riede tussen de Afsluitdijk en Sneek.

Folgende week gaan we ferder met de route deur Sneek.

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook