Bokkewagen

Su’n feertig jaar leden praatte ik met een ouwere frouw, die her jeugd an het Martiniplein deurbracht had. Proestend en hinnikend fan het lachen fertelde se mie een geweldige anekdote over de feemarkt op het Martiniplein. Dizze foto past dêr mooi bij.

“Mien broer had een bokkewagen. Alle  kienders waren der jaloers op. Wij ok, want der mocht geen ander op ride as alleen hijself. Op een dag had-ie de bok weer foor de wagen en suu hij even een blokje om. Maar die bok, dat was een kwaaien een, dat sa’k die fertelle! At die wat in sien kop had, had-ie het niet ergens anders.

Mien broer sit goed en wel op het karke en dat was fan haalum! (Mooie uutdrukking. As je hem bruke, mut je wel even een gebaar met je hand en arm make. Asof je een bal futgooie). Die bok ging der met een gang fandeur! Het Martiniplein over! Dêr hadden je toen nog fan die palen en stangen fan de feemarkt. Die bok floog dêr met gemak onderdeur, maar mien broer was te groat. Die kwam met sien foorhoofd tegen die stangen an.

Eerst met een geweldige knal tegen de eerste. Hij liet fan skrik de teugels los, maar toen weer overeind kwam om se terug te pakken, was de folgende stang der al weer. Kloing …  kloing … kloing … de hele markt over. Alle kienders uut de buurt sagen het gebeuren. Kien wat hewwe wij lacht, wij smoorden der hast in”.

1930: Feemarkt ferhuust naar Veemarktterrein
Dit soort taferelen konden je na 1930 op het Martiniplein niet meer sien. De feemarkt ferhuusde toen naar een terrein achter de Stationsstraat, dat het Geeuwdal heette. Die ferhuzing was een gebeurtenis wêr heel wat an fast sat.

Der kwamen naamsveranderingen. Het lege plein, dat eerst Nieuwe Veemarkt heette, werd Martiniplein. Het Geeuwdal werd in het ferfolg Veemarkt noemd.

Op het Martiniplein kwam ruumte foor parkeren, foor het boadesentrum en foor de muziektent.

As het froar deed het Geeuwdal dienst as ijsbaan. Dat was na de komst fan de feemarkt aflopen, de ijsbaan werd ferplaatst naar de Leeuwarderweg.

’s Somers werden op het Geeuwdal ok wel groate kaats- en andere sportwedstrieden houden, fooral foetbal. Dêr moest dus een ander plek foor fonnen wurde. De kaatswedstrieden gingen naar het Martiniplein en foor het foetbal was het mooi dat het nieuwe sportpark an de Leeuwarderweg in 1928 anleid was.

Fan de Smidsbuurt moest meer dan de helft fan de huuskes afbroken wurde, om an die kant ruumte foor de feemarktkafé’s te krijen. De bewoaners moesten fanself erges anders wel weer een plekje krije en dêrom boude de gemeente an de Ubbo Emmiustraat 20 nieuwe woaningen.

Eerder al werd der een bredere ferbining tussen de Lange Veemarktstraat en de (Ferlengde) Westersingel anleid wurde en moest de Geeuwkade verbeterd wurde.

Die ferhuzing van de feemarkt was al met al niet su maar wat. Het was een gebeurtenis werdeur rond 1930 Sneek op ferskillende plekken feranderde.

Met die broer is het trouwes goed aflopen.

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook