Albert Breunissen Troost en het Wilhelminapark

Albert Breunissen Troost mut een echte groenliefhebber weest hewwe. Hij was namelijk foogd fan het OBW en in die rol was hij dé groate initiatiefnimmer fan het Wilhelminapark. Het Wilhelminapark is in 1898/99 anleid/opend, maar al in 1893 kocht het OBW de grond wêrop later het park anleid wurde sú.

De foogden lieten an de gemeente wete dat se met de koop foorkomme wúden dat der wat anders met de grond gebeurde. “Toen de genoemde stukken land onder publieken verkoop kwamen en het gevaar bestond dat ene minder gewenste bestemming zou kunnen worden gegeven, hebben de Voogden gemeend zich door aankoop ervan, meester te moeten maken van den toestand”.

De grond wurdt tiedelijk ferhuurd, tot 5 maart 1897. At het einde fan de ferhuurperioade in sicht komt is Troost foorsitter fan het college fan regenten fan het OBW en dan wurdt besloaten niet langer te wachten, maar echt over te gaan tot de aanleg fan een “volkspark”.

Gedenkteken

Het gedenkteken dat in 1898 plaatst werd bij de lindeboom

Troost stel ok foor dat de foogden samen met hun dames een reiske make súden naar Grou, om dêr een prachtig park te bekieken dat ontworpen is deur Gerrit Vlaskamp. Hij was self al even weze kieken en fond dat Sneek ok su’n mooi park krije moest. Se gingen met de stoomboat, het is fast een gesellig reiske wurden.

In het dagelijks leven was Troost directeur fan het Sneker gasbedrief én een hele goeie architect. Met de túnen an de Stationsstraat had hij ok bewezen dat hij sien hand niet omdraaide foor een prachtig tuunontwerp, maar foor het Sneker park wú hij het beste fan het beste. En su gebeurde dat. Gerrit Vlaskamp kreeg de opdracht om ok het park fan Sneek te ontwerpen

In de loop fan 1898 werd dúdelijk dat prinses Wilhelmina de troan bestijge sú. De aanleg fan het park was nog niet su fer dat het officieel opend wurde kon, maar de wijding op 1 september 1898 fan een lindeboom, as bliek fan “eerbiedige hulde en warme verknochtheid aan de jonge vorstin”, kon nog wel organiseerd wurde. Disse feestelijke gebeurtenis was het hoogtepunt fan de drie dagen durende Kroaningsfeesten in de stad.

Naast de boom werd een gedenksteen plaatst, wêrin de fierjarige Cornelis Tuinstra, as jongste wees, een herdenkingsoarkonde in een loaden koker plaatse mocht. En de Sneker skoalkienders songen een lied. De melodie en de tekst binne bewaard bleven in de form fan een skitterend drukte lithografie.

Een oversichtsfoto fan het jonge park, Links de muziektent op het middeneiland, in het midden de parkwachterswoaning en rechts het gedenkteken.

De échte inrichting fan het park sú pas na de wijding fan de lindeboom beginne. En Troost sú hem nog útleve op het ontwerpen fan de parkwachterswoaning, een sierlijk toegangshek an de Oude Dijk, en een hol, een bol en een plat brugje met leuningen fan siersmeedwerk.

Tot slot nog even over het Grouster park: dat sú, net as dat in Sneek, in 1898 Wilhelminapark komme te heten.

Lees dit ferhaal met de reacties op Facebook