Volière

De volière is in 1913 door de regenten van het Old Burger Weeshuis aan het Wilhelmina Park toegevoegd. De volière bevindt zich aan de noordkant van het trapeziumvormige terrein, ten zuiden van het pad parallel aan de Oude Dijk. Het kleine gebouw is uitgevoerd door de Sneker bouwkundige Folkert de Wolf, naar ontwerp van architect Geert Stapensea. Stapensea was binnen en buiten Sneek heel actief in de eerste decennia van de 20ste eeuw.

Omschrijving
De volière heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een uitstekend rieten tentdak waarop een lantaarn met rieten dak en nok van rode, brede dakpannen. De lantaarn heeft aan iedere zijde een driedelig venster. Het bakstenen gebouw staat op een bakstenen basement. Aan de voorzijde is een glazen uitbouw aangebracht. In de voorgevel zitten een venster en een driedelige tuindeur.

Waardering
De volière uit 1913, horend bij het complex van het Wilhelmina Park te Sneek, is van algemeen cultuurhistorisch belang:
– als essentieel onderdeel van een groter complex dat cultuurhistorisch en maatschappelijk van nationaal belang is;
– vanwege de in grote mate aanwezige architectonische gaafheid;
– in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van het hele ontwerp en de stedelijke omgeving.