Gedenkteken

Het natuurstenen gedenkteken- een klip of poer met gedenksteen en zinken vaas – is in het Wilhelmina Park te Sneek geplaatst ter gelegenheid van de kroning van Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1898. Het monument staat in het centrum van het trapeziumvormige park, op een heuveltje, in de schaduw van een lindeboom, waarvan het oorspronkelijke exemplaar voor dezelfde gelegenheid is geplant.

Het opschrift luidt: “31 Aug. 1898. Ter herinnering aan de kroning van H.M. Koningin Wilhelmina is deze linde geplant.”

Het monument, met klassieke hoofdvorm, is ontworpen door Tj. Hommes in een stijl waarbij elementen van de Neo-barok met voluten en palmetten zijn toegepast. Aannemer J.A. de Graaf maakte de klip en steenhouwerij S. Hofstra vervaardigde het monument. De oorspronkelijke zinken vaas, waarin een loden kokertje met oorkonde werd bewaard, is geleverd door Fa. Louwmans en Co. Stoomfabriek.

Het monument is gerestaureerd in de winter van 1990-1991 door steenhouwersbedrijf de Koninklijke Steenklip. De huidige vaas, gemaakt door Mous Siersmeedwerk te Bakhuizen, is in 1992 geplaatst ter vervanging van het originele, vernielde exemplaar. De originele oorkonde is bij die gelegenheid in de nieuwe vaas teruggeplaatst, samen met een nieuw exemplaar, vervaardigd door drukkerij H. Doevendans B.V. te Sneek.

De oude lindeboom, die enkele jaren na de Tweede Wereld Oorlog ziek werd, is door een nieuwe linde vervangen.

Omschrijving
Het natuurstenen gedenkteken bestaat uit een rechthoekig, laag basement, een vrij hoog parallellepipedum en hierop, staand, een piramidaal stuk. De korte zijden van het parallellepipedum worden gedecoreerd door natuurstenen klauwen; op het piramidale onderdeel zijn, boven de voluutvormige ornamenten, twee grote natuurstenen palmetbladeren “gelegd”; op de afgestompte top is de vaas geplaatst, waar in een loden koker zowel de oude als de nieuwe oorkonde worden bewaard. Naast het monument staat de lindeboom.

Waardering
Het herdenkingsmonument met Wilhelmina boom, geplaatst in 1898 in het Wilhelmina Park te Sneek is van algemeen cultuurhistorisch belang:
– als bijzondere uitdrukking van een historische gebeurtenis;
– vanwege de herinneringswaarde;
– vanwege zijn betekenis voor het sociale en culturele leven van Sneek;
– als essentieel onderdeel van een groter geheel dat van algemeen nationaal belang is;
– vanwege de grote mate van gaafheid en oorspronkelijkheid.