Bank Ouden van Dagen

De dubbele, overdekte zitbank voor Ouden van Dagen is in 1920 gemaakt en in het Wilhelmina Park geplaatst, ten noorden van het trapeziumvormige terrein en ten zuiden van het pad dat in oostelijke richting loopt, parallel aan en ten zuiden van de Oude Dijk. De zitbank is ontworpen door gemeente-architect Sijbe Jellema, in opdracht van het Old Burger Weeshuis.

Omschrijving
De dubbele zitbank bestaat uit twee bakstenen zijmuurtjes, twee houten zitdelen die met de ruggen naar elkaar zijn geplaatst en een houten rechthoekige overhuiving. De overhuiving wordt vanaf de zijmuurtjes door twee houten delen met tussenschot ondersteund. In het zuidelijke muurtje is de gedenksteen geplaatst, waarop te lezen is: “11 juni 1920, de eerste steen gelegd door Jan Has 90 jaar”.

Waardering
De dubbele zitbank in het Wilhelmina Park te Sneek, gebouwd in 1920, is van algemeen cultuurhistorisch belang:
– als essentieel onderdeel van een groter complex dat cultuurhistorisch en maatschappelijk van nationaal belang is;
– vanwege de architectonische gaafheid;
– in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van het hele ontwerp en de stedelijke omgeving.