Looxmagracht

Looxmagracht

Een deel van de kademuur langs de Looxmagracht staat op de lijst van rijksmonumenten. De omschrijving staat hieronder.

 

Inleiding 

De kademuur is vermoedelijk aan het begin van de 20-ste eeuw aangelegd ter vervanging van de bestaande houten kademuur. Het te beschermen gedeelte loopt vanaf De Laatste Stuiver brug tot de Koninginnebrug. De kademuur, waarvan het type inmiddels een zeldzaamheid aan het worden is, vormt een mooi samenspel met ‘De Laatste Stuiver’ en het water van de stadsgracht, die rijksmonument zijn.


Omschrijving
De kademuur is opgebouwd uit gemetselde trogmuurtjes, uitgevoerd in gele baksteen met een strek aan de bovenzijde, tussen ijzeren profielen en een ijzeren hoekprofiel op de walkant.

Waardering
De kademuur van de Looxmagracht is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:
– als bijzondere uitdrukking van een technische ontwikkeling:
– voor de geschiedenis van de bouwtechniek;
– als essentieel onderdeel van een groter geheel dat van algemeen cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang is;
– vanwege de historische ruimtelijke relatie met de omgeving;
– vanwege de gaafheid;
– in relatie tot de visuele gaafheid van de stedelijke omgeving.

Foto © Simon Bleeker