Kruizebroederstraat 4

Kruizebroederstraat 4

Kruizebroederstraat 4

Het pand Kruizebroederstraat 4 heeft geen monumentenstatus.

Het werd in 2003 en 2004 fraai gerestaureerd.

Het werd in 1882 gebouwd naar een ontwerp van de gemeentearchitect J.Ph. Hogendijk.Opdrachtgever was Arend Miedema (Minnertsga 1830-Sneek 1900), die zich in 1875 als notaris in Sneek vestigde.

Na zijn overlijden voor zijn weduwe het in neoclassicistische trant gebouwde huis in de Sneeker Courant van 2 mei 1900 te koop aan met de volgende omschrijving:
‘Een in 1882 geheel nieuw en bijzonder fraai en sterk gebouwd Heerenhuis met steeg aan de Kruizebroederstraat, en Tuin, strekkende tot de Gedempte Neltjeshaven. De Huizinge heeft acht vensters met spiegelruiten in den voorgevel, en bevat zeven kamers met marmeren schoorsteenmantels, waarvan 2 beneden en suite met Veranda en Balcon er boven aan den Tuin, voorts verschillende andere vertrekken, margemen Gang enz., in eigen gebruik geweest bij wijlen den heer notaris A. Miedema en thans nog door Mevrouw de Wed. bewoond. Aanvaarding 1 september a.s. of eerder. Inmiddels uit de hand te koop’.

Op de publieke veiling in het Rood Hert (Hanenburgh) op 10 mei 1900 werd het voor ƒ 11.301,– gekocht door de boekdrukker en uitgever Jentje J. Wiarda.Op de bovenverdieping woonden onder anderen derector van het gymnasium dr. J.L. Chaillet en de rijksontvanger D. Steenhuizen.
Na Wiarda was de boekhandel-uiteverij rechts beneden gevestigd en links in het pand was de comestibleswinkel van Glastra te vinden.

In 1938 werd het pand voor de firma H. Muller uit Apeldoorn ingericht tot schoenenwinkel.
In 1959 werden in de pui ten behoeve van de winkel etalages aangebracht, naar een ontwerp van G.W. Goodijk.
Na sluiting van de winkel werden afdelingen van de gemeentesecretarie en het secretariaat van het samenwerkingsverband Zuidwest-Friesland er tijdelijk gehuisvest.
In 1982 werd het pand ingericht voor uitbreiding van het er naast gelegen politiebureau (Kruizebroederstraat 2).
Na verplaatsing van het politiebureau in 1990 kwam het leeg te staan en werd het dichtgetimmerd.

In 2002 dreigde sloop voor het inmiddels vervallen pand, maar het bestuur van de Stichting Oud Sneek zag de waarde van het voormalige notarishuis in, bepleitte behoud en verwierf het van de gemeente Sneek onder verplichting van restauratie.
Architect Fokke de Boer maakte het restauratieplan en de Corporatie Holding Friesland kwam in beeld als toekomstig eigenaar. Aannemersbedrijf Bootsma uit Oosterwierum zorgde met enige onderaannemers voor herstel in oude stijl.
Met behulp van tekeningen van het Fries Scheepvaart Museum werd de pui gerestaureerd.In het interieur van het gebouw werd een fraai stucplafond uit 1882 gerestaureerd.
Inmiddels is het pand aan de gemeente Sneek verkocht . De gemeente gebruikt het voor huisvesting van de afdeling Milieu.

Bron: Sytse ten Hoeve, ‘Sneek Oud en Nieuw (167)’, in: Sneeker Nieuwsblad 17-04-2003.

Foto; Simon Bleeker.