Alde Himdyk 26

Boerderij “Tialsma Sate”, 18de eeuw

Gemeentelijk Monument

Boerderij van het Friese winkelhaaktype. Het voorhuis staat haaks op de schuur, wat bijzonder is voor deze streek. Ondanks wijzigingen door de jaren heen zijn de voornaamste kenmerken van de Friese schuur, de draagconstructie met dekbalk gebinten, opslag in de middenbeuk en stallen in het zijgedeelte bewaard gebleven en is de ontwikkeling van het boerenbedrijf nog duidelijk af te lezen.

Het uitzonderlijke type en het belang van het object in relatie tot de ontwikkeling van het landschap rondom de Alde Himdyk maken deze boerderij zeer beschermenswaardig. In 2005 hebben burgemeester en wethouders van de Gemeente Sneek de boerderij aangewezen als gemeentelijk monument. In 2006 is de boerderij gerestaureerd.