Laatste Stuiver brug

Laatste Stuiverbrug

Laatste Stuiverbrug
De brug De Laatste Stuiver vormt de verbinding over de Zwette tussen de Tweede Oosterkade en de Looxmagracht.
Het is een metalen ophaalbrug die in 1887 werd gebouwd, van een type zoals er in Sneek aan het eind van de negentiende eeuw in totaal tien werden aangelegd. De andere negen zijn in de loop van de twintigste eeuw verdwenen, maar De Laatste Stuiver overleefde en is nu een rijksmonument.

De opmerkelijke naam van de brug is misschien afkomstig van het Jagershuis of Leeuwarder veerhuis, dat ook De Laatste Stuiver werd genoemd. De opvarenden van de trekschuiten naar Leeuwarden konden hier hun laatste stuiver uitgeven. Een andere verklaring is dat schippers bij deze brug voor de laatste keer een stuiver aan bruggeld moesten betalen, vóór ze via de Zwette de stad uitvoeren.

De brug is nog steeds operationeel.

Oorspronkelijk werd hij opgehaald met een touwtakel, maar dat systeem werd in de jaren zeventig van de twintigste eeuw vervangen door bediening met een lier die aan de linkerpoot van de hameipoort is bevestigd. Met die lier wordt de brug nu nog steeds gedraaid.Liefhebbers van bruggen en historie stellen het op prijs dat de brug nog steeds beweegbaar is, maar watersporters hebben er niet zoveel aan. Als ze via de Zwette verder willen varen stuiten ze namelijk op de niet beweegbare Zwettebrug.

De monumentale brug is in het voorjaar van 1996 voor ƒ 300.000,– in opdracht van de gemeente Sneek gerestaureerd. Hij was toen ook hard toe aan een flinke opknapbeurt. Door te zware verkeersbelasting waren de landhoofden verzakt, waardoor het brugdek regelmatig klem kwam te zitten.Bij de reconstructie werden de verzakte landhoofden verwijderd en vervangen. Het in 1965 geplaatste hulpjuk werd weggehaald, in plaats hiervan werden de middelste langsliggers van de val in een zwaardere uitvoering aangebracht. Verder werd de ballastkist verzwaard en de fundering werd versterkt met ankers.

Foto ©  Simon Bleeker