Kleinzand 1

Kleinzand 1

Het gereedkomen van de restauratie van het huis op de hoek van het Kleinzand en de Gedempte Poortezijlen in 1986 was voor Sytse ten Hoeve, voorheen directeur van het Fries Scheepvaart Museum, aanleiding om de bouw- en bewoningsgeschiedenis te onderzoeken.

 

 

 

 

Veel Snekers hadden met lede ogen aangezien hoe het monumentale pand Kleinzand 1 (beter bekend als het pand Brandenburgh) vanaf 1981 meer en meer verviel tot een desolate ruïne. Het begon er haast op te lijken dat het oude grachtenhuis met de oude trapgevel haast niet meer te redden zou zijn, maar op het laatste ogenblik lukte het toch nog het pand fraai te restaureren.

Na de restauratie is het weer een sieraad voor de binnenstad van Sneek, waar het op een centrale plaats staat. De architect A. Wijbenga, die het pand restaureerde en voor zichzelf tot kantoor inrichtte, heeft zeker eer van zijn werk.

Kleinzand 1 bestaat eigenlijk uit twee huizen. Dat is nog te zien aan de muren en de ramen en de kap.

In de Sneeker Courant publiceerde Sytse ten Hoeve de resultaten van zijn bevindingen, onder de titel De Geschiedenis van het pand Kleinzand 1. Gerestaureerde trapgevel werd weer sieraad voor de stad Sneek.

Voor de teksten die u via bovenstaande links te zien krijgt, is gebruik gemaakt van de serie artikelen die Sytse ten Hoeve van het Fries Scheepvaart Museum onder de titel ‘De Geschiedenis van het pand Kleinzand 1. Gerestaureerde trapgevel werd weer sieraad voor de stad Sneek’ publiceerde in het Sneeker Nieuwsblad van 30 juni 1986, 21 juli 1986, 11 augustus 1986, 14 augustus 1986 en 19 augustus 1986.

Foto © Simon Bleeker