Jan de Kok

Jan de Kok

Jan de Kok trad op 1 augustus 1918 bij de gemeente Sneek in dienst en was vanaf 1922 directeur van de dienst gemeentewerken en stadsarchitect. In die functies was hij betrokken bij alles wat zich voordeed op het gebied van wat tegenwoordig ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing wordt genoemd.

De productiviteit en veelzijdigheid van De Kok blijkt uit de hoeveelheid en variatie van de projecten waar hij bij betrokken was.

Zo was hij betrokken bij de stadsuitbreidingen Noorderhoek, Noord-Oosthoek, Sperkhem, Tuindorp en Het Eiland en de voorbereidingen van de uitbreidingen aan de Lemmerweg en de Bolswarderweg. Verder staan er ontelbaar veel andere projecten op zijn naam.

Een kleine greep: de aanleg van de veemarkt op het terrein achter de Stationsstraat (nu parkeerterrein), de ijsbaan aan de Leeuwarderweg, het sportpark aan de Leeuwarderweg , het Burgemeester De Hooppark, (de weg naar) het Paviljoen aan het Sneekermeer, het Jachthavenkanaal, de verbreding van het Zomerrak, de bouw van de Zwettebrug en de Oosterpoortsbrug, de verbetering van de Koningsbrug, de overkluizing op de plaats van de Eierbrug, een reconstructie van de Suupmarkt, de overkluizing en demping van de Singel, de bouw van de voormalige brandweerkazerne aan het Martiniplein (nu Martinistate), het slachthuis, het saneringsplan voor de Steenklipstraten en de verplaatsing van de gemeentereiniging van de Lemmerweg naar de Johan Willem Frisostraat.

De Kok speelde ook een belangrijke rol bij de ongekend omvangrijke woning- en scholenbouw van na de Tweede Wereldoorlog. In het jaar dat hij in Sneek kwam werken telde de stad 13.000 inwoners. Toen hij in mei 1954 op 65-jarige leeftijd afscheid nam waren het er 20.000.

Als dank voor het vele werk dat hij verrichtte kreeg hij bij zijn afscheid van burgemeester Ludolf Rasterhoff de eremedaille van de stad Sneek. De Kok werd op 22 juli 1891 in Goes geboren. Hij verhuisde na zijn afscheid bij de gemeente Sneek naar Leidschendam en overleed op 10 december 1976 te Voorburg.

In Sneek is nog veel van het werk van De Kok aan te wijzen. Hij heeft duidelijk zijn stempel op de stad gedrukt. Voor het werk van De Kok bestaat tegenwoordig een toenemende waardering, vooral voor zijn (bouw)stijl waarin invloeden van de Amsterdamse school te herkennen zijn.