Historie LSC Sportpark

Historie LSC Sportpark

 

 

 

De voetbalclub LSC is op 22 september 1907 ontstaan uit een fusie van Lycurgus en Sparta. Het is de oudste voetbalclub van Sneek, dankzij de oprichting van Lycurgus op 4 maart 1890. De eerste jaren was het een cricket- en croquetclub, maar de interesse van de leden ging meer en meer uit naar voetballen en in 1900 was Lycurgus uitsluitend een voetbalclub. Sparta werd als voetbalclub opgericht op 11 februari 1905.

In 1904 was Lycurgus een van de vier clubs die de Friesche Voetbalbond (FVB) oprichtten. Op 10 april 1926 richtte LSC als eerste club in het noorden een eigen jeugdafdeling op. De jeugdafdeling leidt met een relatief groot aantal leden – 300 – nog steeds een bloeiend bestaan.

Lycurgus en Sparta speelden aanvankelijk op het toenmalige sportterrein op het Geeuwdal. Dit laaggelegen terrein liep ’s winters onder water en deed dan dienst als ijsbaan. ’s Zomers werd er onder meer gevoetbald en gekaatst. Stadsarchitect Jan de Kok ontwierp hier een nieuwe veemarkt die in 1930 werd geopend. Tegenwoordig is het een parkeerterrein.

De nieuwe veemarkt kon op het Geeuwdal worden ingericht, dankzij het gereedkomen van een nieuw sportpark aan de Leeuwarderweg in 1928. De Lycurgus Sparta Combinatie voetbalde toen inmiddels op een terrein terzijde van de Kerkhoflaan. Dit terrein is voor 1940 al bebouwd met woningen. In 1928 trok LSC definitief naar het nieuwe sportpark aan de Leeuwarderweg.

De grond voor het nieuwe sportpark was beschikbaar gesteld door het Old Burger Weeshuis, die ook subsidies beschikbaar stelde voor de inrichting van het terrein en de bouw van de tribune met kleedkamers, directiegebouw en restaurant. Het Old Burger Weeshuis houdt zich sinds de oprichting in 1581 bezig met wezenzorg, maar doordat er in de tweede helft van de negentiende eeuw gelukkig steeds minder wezen kwamen, kon het OBW de beschikbare middelen voor een deel op andere wijze besteden. Gezondheid van de jeugd kreeg toen een sterk accent.

Bronnen:
Piet van Gorkum, Fokke Huisman de Jong, LSC … een thuis voor velen.Sneek 1990.
Tijs Tummers, Architectuur aan de zijlijn. Stadions en tribunes in Nederland.Amsterdam 1993.