Hessel Brandenburgh

Hessel Brandenburgh

Op 7 november 1892 kocht de drukker Hessel Brandenburgh het huis met de trapgevel op de hoek van het Kleinzand en de Poortezijlen.

Misschien financierde hij de aankoop wel uit de opbrengst van het Gedenkboek van het bezoek van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-Regentes aan Friesland in de maand juni 1892. Dit boek, geschreven door de verslaggever van de Staten van Friesland Bernh. Behrns, was zeer fraai gedrukt, voorzien van een smaakvolle band en verlucht met 8 platen. Het door Brandenburgh gedrukte en uitgegeven boek vond een grote afname en zal hem geen windeieren hebben gelegd.

Krantenman
De grootvader en naamgenoot van Hessel Brandenburgh was gemeenteontvanger in Workum.
Vader Lieuwe vestigde zich als drukker-boekverkoper in het Zuiderzeestadje, waar de in 1845 geboren jonge Hessel zijn entree maakte in het drukkersvak.
In 1887 kwam hij van Workum naar Sneek en vestigde zich in de Kleine Kerkstraat als drukker-uitgever.
Hij nam de in 1885 opgerichte Nieuwe Sneeker Courant over van Flach & De Jong en Co, die de krant slechts een jaar hadden uitgegeven, nadat deze ook een jaar door A.J. Bokma was gedrukt.
De krant moest concurreren met de Sneeker Courant van W. Cool van Bokma. Hessel Brandenburgh nam zijn aktieve neef Hessel Poutsma in dienst en deze zorgde ervoor dat het aantal abonnees op de Nieuwe Sneeker Courant binnen een jaar met 500 vermeerderde.

De beide Hessels kregen evenwel reeds spoedig een conflict dat erop uitliep dat Poutsma begon met de uitgave van een eigen krant, waarin hij zijn socialistische beginselen uitdroeg. Aan dit blad verbond Pieter Jelles Troelstra zich als redacteur.

De Sneeker Hakpartij
Het optreden van Poutsma leidde in 1892 tot de beruchte ‘Sneeker hakpartij’, die uitliep op een geruchtmakende gerechtzaak tegen Poutsma en die Troelstra bracht tot zijn brochure Moderne Ketters. Hierin wordt uitvoerig verslag gedaan van de hartverscheurende woonomstandigheden van de Sneker armen in de talloze krotten in de stegen van de binnenstad.

Hessel Brandenburgh bewoog zich, blijkens het aan het bezoek van de Koninginnen gewijde boek, in een andere richting dan zijn neef en zijn zaken gingen bepaald zo goed, dat hij zich met zijn vrouw en 7 kinderen aan het Kleinzand kon vestigen. Hij betrok het hoekhuis als woning en kantoor, niet als drukkerij.

Op 58-jarige leeftijd overleed de drukker, die behalve allerlei gelegenheidswerk ook de officiële Verslagen van de Toestand der gemeente Sneek verzorgde en uiteraard De Nieuwe Sneeker Courant.