Espels

Espels

Eeuwenlang was Sneek verdeeld in verschillende wijken, zogenaamd espels.

In 1493 werd Sneek uitgebreid met een nieuwe wijk, waarvan het Kleinzand en het Oosterdijk wel de voornaamste straat en gracht waren.

De stadsgracht, eerst gevormd door de Singel en de Pol, werd naar het oosten verlegd op de plaats waar we dit water nu nog altijd aantreffen. De toen reeds aanwezige bebouwing aan de Dijk en aan de gracht, kwam zo binnen de bescherming van de stadsmuur en stadsgracht.

Eén van de wijken was het Kleinzandster espel, maar merkwaardig genoeg waren de huizen van Kleinzand 1 in de belastingkohieren en andere archiefstukken niet in dat espel te vinden. Ze bleken te worden gerekend tot het Dijkster espel!

Dit naar het Oosterdijk genoemde espel strekte zich via de Poortezijlen een eindweegs uit langs de noordkant van het Kleinzand. Het Kleinzandster espel begon pas bij de Stokvissteeg.