Albert Breunissen Troost

Breunissen Troost

Albert Breunissen Troost

Albert Breunissen Troost (Drunen 1832 – Sneek 1900) was een veelzijdig man en uit hoofde van uiteenlopende functies betrokken bij de aanleg van het Wilhelminapark.

Van 1885 tot 1897 was hij een van de voogden van het Old Burger Weeshuis en dus een van de opdrachtgevers voor de aanleg van het park.

Hij was directeur van de gemeentelijke gasfabriek, maar ook particulier gevestigd architect. In die hoedanigheid ontwierp hij de drie verschillende bruggetjes, de parkwachterswoning en (een nooit uitgevoerd) toegangshek voor het park.

Niemand heeft in de 19de eeuw zozeer zijn stempel op het Sneker stadsbeeld gedrukt als deze bouwmeester. Daarnaast had hij vele bestuursfucnties. Al met al was hij een van de grootste cultuurdragers van Sneek in de tweede helft van de 19de eeuw.

De predikantenzoonAlbert Breunissen Troost kwam in 1854 naar Sneek als opzichter van de architect Israël Warnsinck om toezicht te houden op de bouw van een nieuw weeshuis in de Kruizebroederstraat. Na de voltooiïng van het weeshuisgebouw bleef hij in Sneek wonen.
Meteen nadat het weeshuis was opgeleverd, kreeg hij zijn eerste opdracht van de voogden van het Old Burger Weeshuis. Het was een ontwerp voor een bewaar-, industrie- en dameskostschool, met de bouw waarvan in 1857 werd begonnen. Het schoolgebouw stond aan het Leeuwenburg en deed in de twintigste eeuw vele jaren dienst als postkantoor.

In 1858 werd Troost directeur-boekhouder van de gemeentelijke gasfabriek, die stond op de plaats waar nu het Martiniplein is. De fabriek was ontworpen door de Dordtse ingenieur J.M. van der Made, maar de uitbreiding van 1865 werd door Troost zelf getekend.

Naar ontwerp van Albert Breunissen Troost zijn in Sneek vooral veel voorname woonhuizen gebouwd. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn Singel 56 (1856), Oosterdijk 1, nu drogisterij Meindersma (1863), de huidige dokterswoning Jousterkade 4 (1864) en de villa’s aan de stadskant van de Stationsstraat (1882).

Ook ontwierp hij fabrieksgebouwen, pakhuizen, herbergen en winkelpanden, onder andere met karakteristieke hoekoplossingen. In 1864 tekende hij het vroegere gemeentehuis van Wymbritseradiel (nu SNS-bank) aan de Marktstraat en in 1871 werd de Martinikerk naar zijn plannen opnieuw ingericht.

Een bijzonder ontwerp van Breunissen Troost was de in 1880 in oriëntaalse stijl gebouwde synagoge in de Kruizebroederstraat, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd verwoest. Een jaar eerder had Breunissen Troost de HB-fundatie aan het Hoogend ontworpen (hoek Rienck Bockemakade).

Buiten Sneek werden naar zijn ontwerp ook openbare gebouwen, kerkgebouwen, pastorieën, herbergen, boerderijen, fabrieksgebouwen en woonhuizen gebouwd en verbouwd, onder andere te Bolsward, Elahuizen, Gaastmeer, Heeg, IJlst, Nijland, Oosthem, Scharnegoutum, Terherne, Tzum, Woudsend en Ysbrechtum.

Door zijn tekenlessen oefende Breunissen Troost invloed uit op timmerlieden en bouwkundigen, meestal uit Sneek en omgeving. Onder hen bevinden zich de bekende Sneker architect Nicolaas Molenaar en de in zijn latere leven zo toonaangevende rijksbouwmeester C.H. Peters, die bekend is geworden door zijn vele ontwerpen voor postkantoren.

Behalve dat hij architect en directeur van de gasfabriek was, bekleedde Albert Breunissen Troost verschillende bestuursfuncties in Sneek. Zo werd hij in 1877 door de koning benoemd tot lid van het college van regenten over het Huis van Arrest te Sneek en was hij tussen 1885 en 1897 voogd van het Old Burger Weeshuis.

 

Foto Albert Breunissen Troost collectie Fries Scheepvaart Museum

Geraadpleegde literatuur:
G. Bakker, B. van Haersma Buma en G.P. Karstkarel, Van wezenzorg naar stadsbelang. Het Old Burger Weeshuis te Sneek 1581-1981, Bolsward 1981.
A. Booij en Douwe de Groot, 100 jaar Wilhelminapark Sneek, Sneek 1998.